De crisiscel

De crisisscel behandelt dossiers i.v.m. Mobiliteit en Vervoer waarvoor het federale niveau bevoegd is in het kader van:

 • Nationale en internationale defensievraagstukken;
 • De analyse van de dreiging;
 • Het opstellen en actualiseren van de noodplannen;
 • Het eigenlijke crisisbeheer;
 • De multimodale beveiliging.

 

De crisiscel is voornamelijk actief op de volgende domeinen:

 • De civilo-militaire samenwerkingsaspecten inzake vervoer. Zij neemt hiervoor deel aan de oefeningen, workshops en vergaderingen inzake burgerlijke noodgevallen die plaats vinden in het kader van de NAVO binnen de Transport Groep.
 • Als ondersteunende dienst van het OCAD in het kader van de analyse van de dreiging.
 • Als ondersteunende dienst van het Coördinatie- en Crisiscentrum van de Regering bij:
  • Het crisisbeheer: hiertoe staat de crisiscel continu in contact met het Coördinatie- en Crisiscentrum van de Regering en neemt zij desgevallend deel aan hun activiteiten inzake crisisbeheer
  • De noodplanning: De crisiscel levert haar bijdrage bij de opmaak en de actualisatie van de nood- en interventieplannen die een beheer op nationaal niveau vragen, voor de materies waarvoor de FOD Mobiliteit en Vervoer bevoegd is.
 • Bij de omkadering van de multimodale beveiligingsdossiers inzake vervoer.
 • Bij de bescherming van geclassificeerde informatie binnen de FOD Mobiliteit en Vervoer.