Directoraat-generaal Scheepvaart

 

Onze collega’s controleren of de scheepvaartreglementering correct wordt nageleefd, niet enkel voor de koopvaardij maar ook voor de zeevisserij, de binnenvaart (rivieren, kanalen,...) en de pleziervaart.

 

Waarom?

  • voor een veilige scheepvaart: door maatregelen te nemen die schipbreuken maar ook bijvoorbeeld piraterij of sabotage trachten te voorkomen. Bovendien gaan wij na, net als bij autobestuurders, of de bemanning van schepen en boten bekwaam is om te varen (stuurbrevet, medische onderzoeken, kennis van de vaarcode, kennis van de uitrusting, ...).
  • voor een duurzame scheepvaart: door het invoeren van reglementeringen voor milieuvriendelijkere brandstoffen, tegen vervuilende lozingen,... om zo de fauna en flora in zeeën, rivieren en kustzones te beschermen.
  • voor een gezonde concurrentie tussen alle actoren in de sector: door op internationaal niveau reglementering op te maken en te handhaven gelden voor alle spelers op de markt dezelfde regels.

 

Om deze doelstellingen te bereiken begeven onze inspecteurs zich regelmatig aan boord van schepen en boten om de conformiteit van de documenten, installaties en uitrustingen na te kijken.

 

Het beleidsvoorbereidend werk van het DG Scheepvaart situeert zich zowel op nationaal en Europees niveau als op wereldniveau, binnen de Internationale Maritieme Organisatie (IMO).