Directoraat-generaal Luchtvaart

 

Het vliegtuig dat u neemt om naar het buitenland op vakantie te gaan, is waarschijnlijk het eerste waaraan u denkt bij het onderwerp luchtvaart. De luchtvaart groepeert echter een diversiteit aan vervoersmiddelen! Elk toestel dat kan vliegen - vliegtuigen, helikopters, zweefvliegtuigen, deltavliegers, luchtballonnen en meer recent, de drones – zijn luchtvaartuigen.

 

Voor elk van deze toestellen certificeren onze collega’s hun volledige levenscyclus (hun bouw, onderhoud, herstelling, exploitatie,...). Wij zorgen er ook voor dat het personeel dat actief is in de luchtvaart correct is opgeleid en fysiek geschikt is door het verlenen van vergunningen voor piloten of luchtvaartcontroleurs, of erkenningen van het boord- en onderhoudspersoneel, ...

 

Vervolgens zien wij erop toe dat deze toestellen in alle veiligheid kunnen landen door de begeleiding van de luchtvaartnavigatiediensten en de certificatie van de luchthavens, de luchtvaartterreinen en de helihavens.

 

Wij werken mee aan de bepaling van de vliegroutes, vooraf bepaalde routes om het luchtverkeer in goede banen te leiden. Het meest gekende voorbeeld is het overvliegen van Brussel.


Op vlak van milieu spelen we een belangrijke rol door het bepalen van de geluids- en emissienormen.  Om elke kwaadwillige daad aan boord van een vliegtuig te voorkomen, stellen we beveiligingsnormen op en houden toezicht op de toepassing ervan door de vele bedrijven en organisaties actief in de luchtvaart.

 

Bij belangrijke vertragingen, annulering van uw vlucht of instapweigering, kan u ons contacteren om uw rechten als passagier te laten gelden.

 

Aangezien het luchtruim geen fysieke grenzen kent, werken we permanent samen met de Europese en internationale autoriteiten.