Ongevallen en incidenten

Luchtvaart

In België werd volgens het KB van 8 december 1998 de autonome cel voor onderzoek van luchtvaartongevallen en –incidenten opgericht. Deze cel kreeg de naam Air Accident Investigation Unit (Belgium), afgekort AAIU(Be), en valt rechtstreeks onder de bevoegdheid van de federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer en is functioneel onafhankelijk, in het bijzonder van het directoraat-generaal Luchtvaart. Deze cel werkt actief mee aan het tot stand houden en het verbeteren van de veiligheid binnen de burgerluchtvaart.

Voor meer informatie, klik hier.

 

Spoorvervoer

Het Onderzoeksorgaan voor Ongevallen en Incidenten op het Spoor (OOIS) is een onafhankelijk orgaan dat werd opgericht om bij te dragen aan de veiligheid op het spoor. De belangrijkste opdracht van het Onderzoekorgaan bestaat erin een onderzoek in te stellen naar zogenaamde “ernstige” exploitatieongevallen die zich op het Belgische spoorwegnet voordoen. Naast de ernstige ongevallen is het Onderzoekorgaan bevoegd andere ongevallen en incidenten te onderzoeken die gevolgen kunnen hebben voor de veiligheid op het spoor. Het is niet nodig een onderzoek in te stellen wanneer de veiligheidsvoorzieningen een eventueel ongeval konden voorkomen.

Voor meer informatie, klik hier.

 

 

Scheepvaart

De Federale instantie voor Onderzoek van Scheepvaartongevallen (FOSO) is een onafhankelijk orgaan dat werd opgericht om bij te dragen aan de veiligheid inzake de scheepvaart. De belangrijkste opdracht van de FOSO bestaat erin een onderzoek in te stellen naar zogenaamde “zeer ernstige” scheepvaartongevallen met Belgische schepen en in de Belgische zeewateren. Naast de zeer ernstige ongevallen is de FOSO bevoegd om andere ongevallen en incidenten te onderzoeken die gevolgen kunnen hebben voor de veiligheid in de scheepvaart.

Voor meer informatie, klik hier