Federale instantie voor Onderzoek van Scheepvaartongevallen (FOSO)

Changed
08/12/2022

Over de FOSO

De Federale instantie voor Onderzoek van Scheepvaartongevallen (FOSO) is een onafhankelijk onderzoeksorgaan opgericht na gedeeltelijke omzetting van Richtlijn 2009/18/CE van het Europese Parlement en de Raad van 23 april 2009 tot vaststelling van de grondbeginselen voor het onderzoek van ongevallen in de zeescheepvaartsector.

Om bij te dragen aan de veiligheid van de scheepvaart voert de FOSO onderzoeken uit naar de oorzaak van scheepsongevallen. Die onderzoeken dienen niet om aansprakelijkheid of schuld aan te duiden, maar enkel om de toedracht van het ongeval te achterhalen.

De FOSO publiceert haar bevindingen in een rapport dat eventueel veiligheidsaanbevelingen bevat die ongevallen in de toekomst kunnen helpen voorkomen.

De FOSO is wat betreft haar organisatie, juridische structuur en besluitvorming autonoom en functioneel onafhankelijk van iedere partij of instantie waarvan de belangen strijdig zouden kunnen zijn met de haar toevertrouwde opdrachten.

Een scheepvaartongeval dat moet worden gemeld aan de FOSO is een gebeurtenis of een opeenvolging van gebeurtenissen die het verlies van het vaartuig of van mensenlevens, structurele schade aan het vaartuig, stranding van het vaartuig of zware vervuiling tot gevolg heeft.

Zoals de wet het voorschrijft, onderzoekt de FOSO in regel geen ongevallen met pleziervaartuigen, overheidsvaartuigen, marineschepen, houten schepen, niet-mechanisch aangedreven schepen, binnenschepen, vissersschepen met een lengte van minder dan 15 meter en vaste booreilanden.

Meldingen

Iedereen mag een scheepvaartongeval melden bij de FOSO,  maar het Maritiem Informatie Kruispunt, iedere overheid, iedere openbaar officier of ambtenaar die in de uitoefening van zijn ambt kennis krijgt van een scheepvaartongeval of incident meldt dit onverwijld aan de FOSO. In geval van een scheepvaartongeval of -incident waarbij een Belgisch schip betrokken is, meldt de kapitein, de eigenaar, de bevrachter, de beheerder of de exploitant van dit schip dit dadelijk aan de FOSO.

Meld een scheepvaartongeval via:

accidents@febima.fgov.be

of tel: +32 2 277 43 43

Contact

Contact Fields

Federale Instantie voor Onderzoek van ScheepvaartOngevallen
Vooruitgangstraat 56 
1210 Brussel