Hernieuwing van de type-, klasse- of instrumentbevoegdverklaring: Voor piloten die houder zijn van deze geldige bevoegdverklaringen die op een buiten Europa afgegeven vergunning vermeld staan

 
Wanneer u:
  • houder bent van een geldige bevoegdverklaring type (A320, B737 ...) of klasse (SEP (L), MEP (L) ...) die vermeld staat op een vergunning dat afgegeven is door een derde land in overeenkomst met bijlage I van het verdrag van Chicago (ook wel "ICAO-vergunning" genoemd), en u de door deze bevoegdheidverklaring gedekte taken mag uitoefenen;
en/of
  • houder bent van een geldige instrumentbevoegdverklaring die vermeld staat op een door een derde land afgegeven vergunning overeenkomstig met bijlage 1 van het Verdrag van Chicago;
 
en u dezelfde klasse-, type- of instrumentbevoegdverklaring die vermeld staat op een Part-FCL-vergunning, wil vernieuwen, dan hoeft u in de twee voornoemde gevallen niet naar een opleidingsinstelling (ATO / DTO) te gaan. U moet alleen slagen voor een bekwaamheidsproef met een examinator. De eventuele instrumentbevoegdverklaring moet tegelijkertijd met uw klasse- of type bevoegdverklaring waaraan de instrumentbevoegdverklaring is gekoppeld, worden verlengd. 
 
 
Opgelet! Deze vergunningen en bevoegdverklaringen moeten geldig zijn. Het DGLV moet bij de bevoegde overheid van het derde land de authenticiteit van de vergunning nazien. Indien de bevoegde vergunningverlenende overheid niet in staat is om door middel van een authenticiteitsdocument de geldigheid van een vergunning of de geldigheidsdatum van de daarop vermelde bevoegdheid te certificeren, zal het DGLV uw door een derde land afgegeven bevoegdverklaring niet aanvaarden en zal u naar een ATO / DTO-opleidingsinstelling moeten gaan.
 
 
Vereiste aanvullende documenten:
  • Authenticiteitsdocument dat door de bevoegde overheid van de derde staat werd afgegeven, met vermelding van de geldigheidsdatum van de bevoegdverklaring. Dit document moet door de bevoegde overheid naar het e-mailadres bcaa.lic.dir@mobilit.fgov.be worden versuurd of per post worden gestuurd naar volgend adres: FOD Mobiliteit en Vervoer, Dienst Vergunningen, Vooruitgangstraat 56 – 6de verdieping, 1210 Brussel.
  • Kopie van uw vliegboek (jongste 6 maanden)
 
Juridische referentie: Aircrew-verordening EU 1178/2011 FCL.740 (b) (2) en FCL.625 (e).