Niet-BCAA Examinatoren

 

Aanvullende documentatie vereist indien uw vakbekwaamheid, vaardigheidstest of bekwaamheidsproef werd afgenomen door een niet-Belgische door EASA erkende examinator.

Indien de examinator voor uw vakbekwaamheid, vaardigheidstest of bekwaamheidsproef werd erkend door een andere EASA-lidstaat dan België, moet u ons kopieën van het volgende bezorgen:

  • de vergunning van de examinator, zijn / haar medische verklaring en zijn / haar certificaat van examinator;
  • het kwalificatiecertificaat voor vluchtnabootser (FSTD) indien u een simulator heeft gebruikt.

 

 

 

Additional documentation required if your skill test, proficiency check or assessment of competence was conducted by a non-Belgian EASA approved examiner

If the examiner for your skill test, proficiency check or assessment of competences was approved by an EASA member state other than Belgium, you will need to provide copies of the following:

  • Your skill test examiner’s license, medical and examiner authorization certificate
  • The relevant simulator approval certificate if you have used a simulator