Overzicht

261 - 270 van 317 resultaten

24 Juli 2014
Bij het KB van 19 april 2014 werd een onmiddellijke inning ingevoerd voor het nemen van de normale w
11 Juni 2014
De weginspectiediensten uit de Benelux-landen (Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer in België, Douane in Luxemburg en de Inspectie Leefomgeving en transport Nederland) hebben op donderdag 5 juni tegelijkertijd in Wetteren (B), Mertert (LU) en Moerdijk (NL) een controleactie gehouden. In totaal werden veertig vrachtwagens aan inspectie onderworpen. Bij 16 voertuigen werden overtredingen vastgesteld. In 9 gevallen mochten de bestuurders hun rit niet verder zetten.
30 April 2014
De bedoeling van het nieuwe K.B. bestaat erin om de procedure voor de onmiddellijke inning, zowel voor Belgische als buitenlandse overtreders, te optimaliseren. Zo wordt de mogelijkheid voorzien om aan een buitenlandse verkeersovertreder in zijn eigen taal een informatiebrief te verzenden, met daarin een aantal elementen betreffende de overtreding en de betalingsmodaliteiten.
30 April 2014
Vanaf 1 juli 2014 treden een aantal aanpassingen van de Wegverkeerswet in werking. De politie zal gebruik kunnen maken van samplingtoestellen, die alcohol in de uitgeademde lucht detecteren, waardoor alcoholcontroles efficiënter kunnen verlopen.
30 April 2014
Op 1 mei 2014 wordt het koninklijk besluit van 19 maart 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto’s, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, van kracht.
28 Maart 2014
De maximumsnelheid op wegen voorbehouden voor voetgangers en fietsers (en ruiters)(en landbouwvoertu
21 Maart 2014
De Europese goederenspoorcorridors nr. 1 en nr. 2 werden op 20 maart ingehuldigd met een conferentie in Gent. De Nederlandse en de Belgische staatssecretaris voor Mobiliteit, mevrouw Wilma Mansfeld en de heer Melchior Wathelet verzorgden de inleidende toespraken.
03 Maart 2014
Onder de koepel van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Afdeling Luch
14 februari 2014
Vanaf 1 maart 2014 zullen meerdere aanpassingen van de Wegcode van toepassing zijn. Een belangrijke vernieuwing is het rits-principe, dat een nieuwe voorrangsregel introduceert in het geval (dat) er sprake is van sterk vertraagd verkeer ten gevolge van het wegvallen van een rijstrook.