Overzicht

21 - 30 van 59 resultaten

30 April 2014
Vanaf 1 juli 2014 treden een aantal aanpassingen van de Wegverkeerswet in werking. De politie zal gebruik kunnen maken van samplingtoestellen, die alcohol in de uitgeademde lucht detecteren, waardoor alcoholcontroles efficiënter kunnen verlopen.
30 April 2014
Op 1 mei 2014 wordt het koninklijk besluit van 19 maart 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto’s, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, van kracht.
28 Maart 2014
De maximumsnelheid op wegen voorbehouden voor voetgangers en fietsers (en ruiters)(en landbouwvoertu
14 februari 2014
Vanaf 1 maart 2014 zullen meerdere aanpassingen van de Wegcode van toepassing zijn. Een belangrijke vernieuwing is het rits-principe, dat een nieuwe voorrangsregel introduceert in het geval (dat) er sprake is van sterk vertraagd verkeer ten gevolge van het wegvallen van een rijstrook.
10 februari 2014
De geldboete na een verkeersovertreding kan vervangen worden door een verval van het recht tot sture
21 November 2013
Het directoraat-generaal Wegvervoer en Verkeersveiligheid maakte een overzicht van verschillende jaren aan vernieuwende projecten. Het vertrek van Jean-Paul Gailly, directeur-generaal gedurende 11 jaar, vormt sz uitgelezen gelegenheid voor een retrospectieve evaluatie: dat van een administratie die resoluut klant -en gebruikersgericht is. De "passie voor dienstverlening" is de leidraad van een groot aantal moderniseringsprojecten.
31 Oktober 2013
Vanaf 1 november 2013 zijn er twee mogelijkheden om uw kentekenplaat te laten schrappen.
25 Oktober 2013
Er zijn momenteel problemen met WebDIV door het verlopen van het certificaat op de servers van de FO
25 Oktober 2013
De Dienst Rijbewijzen organiseert voor de gemeentebesturen opleidingen over de regelgeving m.b.t. de
17 Oktober 2013
Omwille van een belangrijke, interne informatiesessie zullen de DIV-loketten in het City Atrium te B