We helpen onze klanten op weg!

Van 26 september tot 7 oktober organiseert onze FOD zijn "Veertiendaagse van de klantgerichtheid", twee weken gewijd aan deze kernwaarde van onze organisatie!

 

Voor deze gelegenheid is een druk programma samengesteld: diverse opleidingen zoals het verbeteren van onze communicatie, het geven van moeilijke boodschappen, intervisies, een conferentie over empathie met de federale ombudsman, bezoeken van onze Voorzitster aan verschillende diensten en vele andere activiteiten.

 

Klantgerichte dienstverlening is een van de drie waarden van de FOD Mobiliteit en Vervoer. In al onze activiteiten moeten we, rekening houdend met onze maatschappelijke opdracht, steeds streven naar een klantgerichte dienstverlening: burgers, ondernemingen en externe partners met wie we samenwerken. Iedere klant heeft recht op een kwalitatief antwoord en een kwalitatieve dienstverlening. Daar streven we naar.