Tegen 2040: Personenvervoer bereikt een plafond, wegvervoer blijft dominant, uitstoot van broeikasgassen en luchtverontreinigende stoffen daalt sterk

Vandaag heeft het Federaal Planbureau, in samenwerking met de FOD Mobiliteit en Vervoer, de 5e editie voorgesteld van de vooruitzichten van de transportvraag op lange termijn in België bij ongewijzigd beleid. 

 

 

Wat kunnen we tegen 2040 verwachten?

 

 Verzadiging van het personenvervoer

  • Ten gevolge van de verwachte toename van telewerk zal het gemiddelde aantal kilometers per persoon in België tegen 2040 met ongeveer 1% dalen ten opzichte van 2019.
  • De auto blijft het meest gebruikte vervoersmiddel.
  • De evolutie van het telewerk heeft vooral een impact op het reizigersvervoer per spoor, waarvan het standaardprofiel van de gebruikers vrij goed overeenkomt met het standaardprofiel van de werkende beroepsbevolking die kan en wil telewerken.

 

Toename van congestie op de wegen

  • De groei van het totale wegvervoer veroorzaakt een toename van het verkeer die, zonder nieuwe maatregelen, leidt tot een daling van de snelheid op het wegennet als gevolg van de verkeerscongestie.
  • Tijdens de spitsuren daalt die snelheid met 10% tot 11% op de belangrijkste assen in en rond de agglomeraties Antwerpen en Gent, en 6% elders in België.

 

 Daling van de directe vervoersemissies

  • Het basisscenario gaat uit van de goedkeuring van de nieuwe Euronormen, de vergroening van de autofiscaliteit en het geleidelijke verbod op auto's met een verbrandingsmotor in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
  • Dankzij deze maatregelen en ontwikkelingen wordt de directe uitstoot van broeikasgassen en luchtverontreinigende stoffen zoals stikstofoxiden en fijne deeltjes teruggedrongen, ondanks de stijging van de transportvraag.

 

 

Meer weten? Lees: