Nieuwe sensibiliserende fiche "Altijd hoffelijk op de weg"

 

Sinds mei 2019 sturen we sensibiliserende boodschappen bij de onmiddellijke inningen voor bepaalde verkeersovertredingen. Daarbij wordt in het bijzonder aandacht besteed aan snelheid, gsm-gebruik achter het stuur, rijden onder invloed en het niet dragen van de veiligheidsgordel. 

 

Een nieuwe fiche om hoffelijkheid tussen weggebruikers aan te moedigen

Sinds deze week wordt bij de onmiddellijke inningen voor bepaalde verkeersovertredingen, een nieuwe fiche verstuurd om hoffelijkheid tussen weggebruikers aan te moedigen. De nieuwe fiche vervangt weer tijdelijk de federale fiche rond snelheid op autosnelwegen. De fiche focust op bepaalde verkeersregels die vaak verkeerd begrepen worden of die redelijk nieuw zijn en daardoor minder gekend. 

 

Mobiliteit en justitie samen voor een betere verkeersveiligheid

De fiches zijn een gezamenlijk initiatief van de FOD Mobiliteit en Vervoer, de FOD Justitie, de gewesten en Vias institute. Dit project is al meermaals uitgebreid met nieuwe fiches. In april 2021 bijvoorbeeld, werd de fiche rond snelheid op de autosnelwegen, vervangen door de fiche ‘Fietsers en automobilisten, samen op de weg’.


U vindt al de federale fiches op onze website.