Het DGLV geeft vergunningen af voor demonstratievluchten boven stedelijk gebi

Op 21 juni 2022 kreeg het bedrijf Helicus een vergunning van het Directoraat-generaal Luchtvaart (DGLV) van de FOD Mobiliteit en Vervoer voor de uitvoering van een demonstratievlucht boven stedelijk gebied. De vlucht vond plaats buiten het zicht van de piloot, met een drone van SABCA. De vlucht kon plaatsvinden na een beoordeling van de veiligheidsmaatregelen door de exploitant. Het DGLV streeft immers de opdracht na die de hele FOD Mobiliteit en Vervoer gemeen heeft: zorgen voor veilig vervoer. 

 

De Europese Unie financiert de technologische ontwikkeling van drones 

Deze demonstratievlucht werd uitgevoerd in het kader van het Europese project SAFIR-Med, dat door de Europese instantie SESAR wordt gefinancierd. Daarmee financiert de Europese Unie technologiedemonstratieprojecten voor de luchtvaartsector. Het project SAFIR-Med bestaat erin de mogelijkheden om dronevluchten te integreren met andere (onbemande of bemande) luchtvaartuigen boven een stedelijk gebied te demonstreren. Het doel was om met de drone het transport van medische producten tussen twee Antwerpse ziekenhuizen te simuleren. 

 
Het DGLV handhaaft de veiligheidsregels 

Het Directoraat-generaal Luchtvaart is de Belgische luchtvaartautoriteit. Het is belast met de handhaving van de veiligheidsregels bij de luchtvaartactoren, met als doel de passagiers en de personen op de grond te beschermen. Het DGLV ziet toe op de correcte toepassing van de internationale en Europese regels. In het kader van het project SAFIR-Med oordeelde het DGLV dat de veiligheidsmaatregelen voor de demonstratievluchten in overeenstemming met de Europese eisen waren. 

 
Er hangen nieuwe toepassingen in de lucht… 

Met zijn actie draagt het DGLV bij tot de veilige ontwikkeling van nieuwe toepassingen die dankzij drone-technologie mogelijk worden gemaakt. Deze omkaderde ontwikkeling is noodzakelijk om een veilige en duurzame integratie van dit nieuwe vervoermiddel in de Belgische samenleving te waarborgen.