De auto blijft favoriet voor verplaatsingen over de Belgische grenzen heen, maar de trein heeft ook voordelen!

Ondanks de gezondheidscrisis bleven de Belgen bleven zich in 2021 over de grenzen heen verplaatsen  voor privé- of beroepsdoeleinden. Na een eerste enquête in mei 2020 herhaalt de FOD Mobiliteit en Vervoer de analyse om een beter inzicht te krijgen in de verplaatsingsgewoonten van de Belgen, om de impact van de gezondheidscrisis op de verplaatsingen buiten België te beoordelen en om de factoren te achterhalen die hen ertoe brengen hiervoor de wagen, de trein of het vliegtuig te kiezen.


 

58% van de Belgen reisde in 2021 buiten België

Bijna 55% van de respondenten maakte vorig jaar tussen 1 en 5 verplaatsingen naar het buitenland. Iets minder dan 4% van de respondenten maakte 6 of meer verplaatsingen.

 

Ondanks de gezondheidscrisis zijn vakanties met verblijf ter plaatse nog steeds een veel gekozen verplaatsingsreden voor 80% van de respondenten die naar het buitenland zijn gereisd.

  

Bijna 80% van de Belgen verkiest de auto voor verplaatsingen buiten België

Bijna 80% van de respondenten die buiten België reisde, gebruikte de auto als hun belangrijkste vervoerswijze. Meer dan één op drie respondenten reisde ook met het vliegtuig. De trein komt op de derde plaats met 13% van de respondenten die deze vervoerswijze kiezen voor het grootste deel van hun traject(en).

 

Voor degenen die de auto als vervoerswijze kozen, zijn flexibiliteit en gemak van doorslaggevend belang. Terwijl vooral de afstand en de reissnelheid de keuze voor het vliegtuig beïnvloeden. Deze resultaten zijn vergelijkbaar met die van de enquête van 2020.

 

Voor de respondenten die met de trein reisden, blijkt uit de enquêteresultaten dat de ecologische impact een belangrijke rol speelt bij de keuze voor deze specifieke vervoerswijze (voor 28,7% van de respondenten).


 

De trein wordt steeds populairder bij de Belgen

Net als in 2020 is meer dan 60% van de deelnemers aan de enquête voorstander om met de trein of nachttrein in plaats van met het vliegtuig of de auto over lange afstanden te reizen, om de negatieve ecologische impact te beperken.

 

In het algemeen worden de grote Europese steden goed bediend door hogesnelheidstreinen. In onze enquête van 2020 waren Londen en Parijs voorbeelden van bestemmingen waar de trein als een goed alternatief voor de auto of het vliegtuig werd beschouwd. Deze nieuwe enquête bevestigt dat de trein de beste vervoerswijze naar deze twee bestemmingen is. Ook andere steden in Europa, zoals Amsterdam of Berlijn, lijken bestemmingen te zijn waarvoor de hogesnelheidstrein een interessant alternatief is.


 

Methode

De enquête werd tussen 2 en 17 november 2021 door het bedrijf Ivox online afgenomen, bij een panel van 3.000 respondenten die representatief zijn voor de Belgische bevolking. De enquête had betrekking op de in 2021 gemaakte verplaatsingen met een bestemming buiten België.

 

Raadpleeg het volledige rapport dat beschikbaar is op onze website.