85 miljoen euro aan Europese subsidies voor Belgische spoorwegen

De resultaten van de projectoproep 2021 van het programma Connecting Europe Facility zijn bekend. Infrabel en de NMBS krijgen een Europese financiering van 85 miljoen euro voor projecten die bijdragen tot de ontwikkeling en verbetering van het trans-Europese vervoersnetwerk (TEN-T).


In totaal zijn vier Belgische spoorwegprojecten, gesteund door de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, door de Europese Commissie geselecteerd in het kader van het programma Connecting Europe Facility. Dit programma biedt financiële steun voor projecten om een efficiënt trans-Europees vervoersnetwerk op te bouwen. Ter herinnering, dit netwerk zal het verkeer van passagiers en goederen in Europa vergemakkelijken, hoofdzakelijk via duurzame vervoerswijzen, zoals het spoor en de binnenvaart.

 

In totaal heeft de Europese Commissie iets meer dan 85 miljoen euro aan financiering toegekend. Van de vier weerhouden projecten werden er drie geleid door Infrabel en één door de NMBS.

 

Projecten ondersteund door Infrabel

De installatie van ETCS langs verschillende trajecten van het centrale net zal ons net veiliger maken dankzij dit Europese veiligheids- en signaleringssysteem. De twee ondernemingen Infrabel en NMBS investeren om ons netwerk uit te rusten met ETCS, zowel langs de sporen als aan boord van de treinen.

 

Een ander weerhouden project dat de veiligheid op ons spoorwegnet aanzienlijk verhoogt is de afschaffing van verschillende overwegen. De vervanging van de afgeschafte overwegen door tunnels of bruggen draagt bij tot een vermindering van het aantal incidenten op het netwerk. Een veiliger netwerk verhoogt het aantal treinen en hun stiptheid.

 

Tot slot heeft Infrabel zich aangesloten bij een Europees consortium onder leiding van RailNetEurope dat financiering heeft gekregen voor een digitaal project over de planning van de spoorwegcapaciteit.

 

Project ondersteund door de NMBS

Het NMBS-project zorgt ervoor dat meer dan 200 treinen kunnen worden uitgerust met het ETCS (European Train Control System), het Europese veiligheids- en signaleringssysteem voor spoorwegen. Het doel van dit systeem is de verschillende bestaande systemen in de Europese landen te vervangen door één enkel, gestandaardiseerd en veiliger systeem.