1 op de 2 Belgen woont op minder dan twee kilometer van een treinstation

Volgens een vergelijking tussen de bevolkingsgegevens van Statbel en de ligging van de Belgische treinstations heeft meer dan de helft van de Belgen (52%) een station op minder dan twee kilometer in vogelvlucht van zijn of haar woning. Dit aandeel stijgt tot 82% voor een afstand van vijf kilometer.

 

Alle inwoners van Brussel hebben een station in de buurt

De bereikbaarheid van de stations hangt sterk af van de woonplaats. Terwijl alle inwoners van Brussel een station in de buurt hebben, is de territoriale dichtheid van de treinstations logischerwijs lager in minder dichtbevolkte gebieden, zoals de provincies Limburg en Luxemburg. Deze cijfers maken geen onderscheid tussen grote stations met veel verbindingen en kleine lokale stations.

 

Afstand woonplaats-station nauw verbonden met wagenbezit

De FOD Mobiliteit en Vervoer vergeleek die resultaten ook met de Statbel-gegevens over wagenbezit. Er is een sterk verband tussen wagenbezit en de nabijheid van een station. Huishoudens zonder wagen, die talrijker zijn in stedelijke gebieden, wonen vaak dichter bij stations: 66% ervan heeft een treinstation op minder dan twee kilometer in vogelvlucht van hun woning. Bij de huishoudens met twee of meer wagens is dat 41%.

 

Meer reizigers met een aantrekkelijk vervoersaanbod

Eerder dit jaar keurde de Ministerraad de Spoorvisie 2040 goed. Hierin wordt de koers uitgezet voor het spoorwegbeleid in de komende twintig jaar. Een van de doelstellingen is om tegen 2040 een modaal aandeel van 15% voor het binnenlandse reizigersvervoer per spoor te behalen. Dit vraagt een versterking van het aanbod (om de 15 minuten een trein in de grote steden, om de 30 minuten op de rest van het spoornet) en een betere bereikbaarheid.

 

 

Georges Gilkinet, Minister van Mobiliteit:  “Het netwerk van onze spoorwegen is extreem dicht. Dat biedt een buitengewone kans om van het spoor de ruggengraat van onze mobiliteit te maken. Een mogelijkheid waar andere landen jaloers op zijn en waar we best trots op mogen zijn. Het spoor geeft mee vorm aan ons land. Met de Spoorvisie 2040, tekenen we nu een langetermijnvisie uit, met ambitieuze doelstellingen en een stappenplan, om de klanten een optimaal aanbod te bieden. Als het aanbod aantrekkelijk is, wordt de keuzevrijheid groter en geven we onze economie een extra boost. Zo wordt mobiliteit een echte vrijheid.”

 

Het volledige verslag is beschikbaar op onze website.