“Women in Digital” bij FOD Mobiliteit en Vervoer – Drie collega's getuigen

In maart 2021 heeft de Ministerraad het interfederaal en intersectoraal plan "Women in Digital" ter bevordering van vrouwen in de digitale sector gevalideerd. We spraken met drie vrouwelijke collega's die gepassioneerd zijn over hun werk in de IT-sector.

 

 

Meer dan 25% vrouwelijke medewerkers bij de stafdienst ICT

Bij FOD Mobiliteit en Vervoer tellen we onder het personeel bijna evenveel mannen als vrouwen, respectievelijk 49,9% en 50,1%.

 

In de stafdienst ICT zijn er 16 vrouwen en 43 mannen. Hoewel ze nog steeds in de minderheid zijn, is het aantal vrouwen er de laatste jaren gestegen van 13 (in 2016) tot 16 vrouwen (in 2022).

 

Onze FOD wil gelijke kansen bieden en de diversiteit bevorderen, zowel op het vlak van personeelsbeheer als in de omgang met de burgers. Dit werd geconcretiseerd in een gendermainstreamingbeleid dat gericht is op de versterking van de gelijkheid van vrouwen en mannen in alle federale beleidssectoren.

 

 

Drie vrouwen aan het woord

Onze werknemers zijn trots om in deze sector te werken en zijn gepassioneerd door hun werk.

 

Anouck Ryckaert, strategisch adviseur van de ICT-directie: Als strategisch adviseur geef ik het IT-beleid van FOD Mobiliteit en Vervoer mee vorm. Dit doe ik door de teams te aligneren op de centrale strategie en complexe projecten te coördineren en bij te sturen. 

Mobiliteit is een zichtbare en boeiende materie die de komende jaren technologisch enorm zal evolueren: denk maar aan de zelfsturende voertuigen, vliegtuigen, vaartuigen en drones. Het geeft veel voldoening om hierin een maatschappelijke meerwaarde te kunnen betekenen.

Het klopt dat de functies voor technische experten over het algemeen ingevuld worden door mannen. Maar binnen de ICT-dienst van de FOD Mobiliteit en Vervoer zijn het aantal mannen en vrouwen vrij goed in evenwicht. Ik werk dagelijks met aangename, competente collega’s, hun gender is voor mij irrelevant. Het idee dat ICT een mannenwereld is, speelt in onze FOD dus niet echt.

 

Ine D’Haeseleer, UX Designer: Als UX designer vorm ik graag de brug tussen eindgebruikers en het ontwikkelingsteam om zo gebruiksvriendelijke, efficiënte en nuttige toepassingen af te leveren. Zelf ben ik er dan ook van overtuigd dat we meer ingenieurs nodig hebben die voor, maar vooral samen met, eindgebruikers aan de slag gaan. Ik heb altijd een interesse gehad in computers en programmeren, verder is dat organisch gegroeid doorheen mijn studies.

Gezien ik recent startte bij de FOD Mobiliteit en Vervoer leer ik nog dagelijks bij over dit boeiende werkveld. Dat we met onze toepassingen willen sensibiliseren en tevens een maatschappelijke bijdrage willen leveren, is voor mij dan ook een grote motivator om steeds alles te geven.

 

Clodine Van Boxstael, eerstelijnhulp bij de frontoffice ICT: Bij de frontoffice bieden we eerstelijnshulp bij ICT-problemen. Het werk is zeer gevarieerd: het gaat van installatie van soft- en hardware tot het herstellen/aanpassen van het materiaal en hulp aanbieden bij ICT-problemen.

Om eerlijk te zijn, denk ik dat mannen doorgaans nog steeds gepassioneerder zijn dan vrouwen, door alles wat ICT aangaat, maar daar komt stilaan wel verandering in. Vrouwen studeren langer, ze wachten ook langer met het stichten van een gezin, maar er is nog veel werk aan de winkel. Doorgaans wordt de opvoeding van de kinderen, de was en de plas, het koken… nog altijd gezien als taken voor een vrouw.  Hier doet de nieuwe man zijn intrede!

 

 

“Talent heeft geen gender”

Door dit plan te ondertekenen, verbinden onze ministers en staatssecretarissen zich ertoe België een coherente strategie te bieden voor de bevordering van vrouwen in STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) en ICT op alle beleidsniveaus.

 

De FOD Economie is verantwoordelijk voor het opstellen van de nationale en sectoroverschrijdende strategie “Women in Digital 2021-2026" en in samenwerking met een multidisciplinaire werkgroep zullen ze het gedurende vijf jaar maandelijks opvolgen.

 

In het kader van deze campagne heeft de FOD Economie vijf video’s geproduceerd met als doel jonge meisjes en vrouwen te inspireren om een carrière in de digitale technologie na te streven en hen bewust te maken van het feit dat talent geen gender heeft.

 

Ontdek hier de video’s.