Werelddag van de mobiliteit en de toegankelijkheid: Alle Belgen kunnen bij hun verplaatsingen te maken krijgen met toegankelijkheidsproblemen

In België kan één persoon op de drie als een persoon met beperkte mobiliteit (PBM) worden beschouwd.

 

Deze term heeft namelijk niet alleen betrekking op mensen met een handicap, maar ook op zwangere vrouwen, ouders met een kinderwagen of met kleine kinderen, ouderen die een wandelstok of een rollator gebruiken, mensen die tijdelijk met krukken moeten lopen, ... Toegankelijkheid bij onze verplaatsingen belangt ons dus allemaal aan.

 

In december 2019 hield de FOD Mobiliteit en Vervoer een enquête bij de Belgische bevolking om meer te weten over de moeilijkheden die ze ondervonden bij hun verplaatsingen.

 

PBM of niet, iedereen in hetzelfde schuitje

Uit deze enquête blijkt dat de Belgen, PBM of niet, bij hun verplaatsingen met het openbaar vervoer een aantal moeilijkheden ondervinden. Ongeveer 40% van hen ondervindt moeilijkheden bij het verstaan van de mededelingen die worden omgeroepen. Daarentegen is de weergave van essentiële informatie (bestemming, vertrekuur en perron) op het perron of in het station voor de meeste mensen duidelijk.

 

Bewegwijzering niet altijd duidelijk in vervoersgebouwen

Terwijl de lift of de roltrap nemen voor de meerderheid van de Belgen kinderspel lijkt, is het begrijpen van de bewegwijzering in trein- of metrostations problematisch voor 18% van hen, vooral voor mensen met een handicap.

 

Een groot obstakel

Bijna 20% van de Belgen heeft moeite om in of uit een vervoermiddel te stappen wanneer er een hoogteverschil is tussen de vloer van het voertuig en het perron, vooral 55-plussers of mensen met een erkende handicap of beperkte mobiliteit. Dit percentage zakt onder 8% wanneer de voertuigvloer en het perron zich op dezelfde hoogte bevinden.

 

Georges Gilkinet, vice-eersteminister en minister van Mobiliteit: "De toegankelijkheid van onze stations en treinen verbeteren is een van mijn prioriteiten. Deze regering heeft besloten om te investeren in de spoorwegen, zodat het spoor de ruggengraat van onze mobiliteit wordt. Ik maak van toegankelijkheid dan ook een speerpunt in de toekomstige openbaredienstcontracten van NMBS en Infrabel. Vandaag zijn 78 stations onafhankelijk toegankelijk en zijn 161 stations uitgerust met aangepaste perrons met een hoogte van 76 cm. Zo wordt opstappen op de trein makkelijker. Elk jaar zullen meer en meer stations worden uitgerust en aangepast, zodat er tegen 2030 250 onafhankelijk toegankelijke stations zullen zijn die 90% van de passagiersstroom vertegenwoordigen. Mobiliteit is een vrijheid. En ik wil helpen om deze vrijheid voor iedereen mogelijk te maken! "

 

 

Geen enkele moeite

Gemiddelde moeite

Grote moeite / onmogelijk

Niet van toepassing

De bewegwijzering in de stations/metrostations begrijpen (weg naar het juiste perron, plaats van de liften, weg naar de juiste uitgang, enz.)

 

77,5%

16,5%

1,5%

4,5%

Een scherm/affiche met de bestemming, het vertrekuur en het perron van een trein/tram/bus/metro lezen en begrijpen

82,4%

12,3%

1,0%

4,3%

Een scherm van een verkoopautomaat voor vervoersbewijzen lezen en begrijpen

74,9%

17,6%

1,8%

5,8%

De toetsen van een verkoopautomaat voor vervoersbewijzen bedienen

78,0%

14,2%

1,3%

6,5%

De omgeroepen mededelingen begrijpen terwijl er achtergrondgeluid is

54,9%

35,5%

6,7%

2,9%

Instappen in / uitstappen uit een bus/tram/trein met een niveauverschil van twee treden ten opzichte van het perron

77,2%

16,1%

2,3%

4,4%

Instappen in / uitstappen uit een metro/bus/tram/trein bij een niveauvrije instap

87,8%

6,2%

1,2%

4,8%

Een roltrap gebruiken

92,0%

5,3%

1,2%

1,5%

Een roltapijt gebruiken

90,1%

5,3%

1,0%

3,6%

Een lift gebruiken

95,1%

2,8%

1,1%

1,0%

 

In de loop der jaren werd de toegankelijkheid van de vervoersinfrastructuur sterk opgetrokken om de gehele bevolking toegang te geven tot de verschillende verplaatsingswijzen. Belangrijke verbeteringen zijn onder meer de verhoging van de perrons en de perrons met blindengeleidestroken. Er is echter nog ruimte voor verbetering, vooral wat betreft de verspreiding van informatie via verschillende media om deze voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk te maken.

 

Methode 

De enquête werd online uitgevoerd door het bedrijf iVOX, tussen 17 december en 30 december 2019, bij een panel van 2.000 respondenten die representatief zijn voor de Belgische bevolking (geslacht, leeftijd, gewest van de woonplaats en opleidingsniveau). 

 

Iedereen op weg, een gids voor weggebruikers met beperkte mobiliteit

Wist je dat er een gids bestaat over de mobiliteit en het gebruik van vervoer door PBM? Onze FOD ontwikkelde een online gids “Iedereen op weg!” waarin de informatie voor burgers wordt gecentraliseerd. De gids bundelt alle aspecten omtrent mobiliteit en vervoermiddelen aan de hand van vragen/antwoorden. De gebruiker vindt informatie over de moeilijkheden die hij onderweg kan ondervinden en krijgt vervoermiddelen voorgesteld die bij zijn persoonlijke situatie passen.

 

Wil je meer weten?

Voor meer volledige informatie over deze enquête kun je contact met ons opnemen op het volgende adres:

 

FOD Mobiliteit en Vervoer 
Directie Mobiliteit - Dienst Studies en Enquêtes
E-mail: enquetewwv@mobilit.fgov.be