Week van de Mobiliteit - Duurzame vervoermiddelen combineren op de smartphone

Tijdens deze Week van de Mobiliteit stelt de FOD Mobiliteit en Vervoer graag een aantrekkelijk concept voor dat recent opgang maakt: Mobility as a Service (MaaS). MaaS integreert verschillende vervoersmiddelen om de burger een vlot deur-tot-deur-traject aan te bieden. Het is de bedoeling om het gebruik van de eigen auto te verminderen door alternatieven te combineren en dit op een vloeiende en gebruiksvriendelijke manier.

 

Wat is Mobility as a Service (MaaS)? 

MaaS is een nieuwe manier van denken die de reiziger centraal plaatst. Met MaaS-apps kunt u uw verplaatsingen op maat organiseren: een deur-tot-deur-traject, waarbij u onmiddellijk kunt reserveren en betalen. In de apps kiest u uit een reeks alternatieven waarmee u gaandeweg het traject eenvoudig kunt bijsturen en dit alles op basis van real-time info. Zo combineert u makkelijk een deelfiets met een tramverbinding of gebruikt u een e-step naar een carpoolparking.

 

Hoe werken de apps?

(beelden: Arthur D.little)

 

Het resultaat voor de gebruiker ziet er achtereenvolgens zo uit:  

  1. Stel uw kenmerken en voorkeuren in (hebt u een rijbewijs, over welke vervoermiddelen beschikt u, wilt u altijd de goedkoopste oplossing krijgen …?). 
  2. Kies welke route met welke vervoermodi u wilt afleggen (bepaal vertrekpunt en bestemming, bekijk de verschillende mogelijkheden, visualiseer op een plattegrond …). 
  3. Reserveer en betaal (met een qr-code om te tonen bij controle). 
  4. Volg uw route op (aantal minuten tot uw trein toekomt of de duur van een file, met informatie over storingen en onmiddellijke voorstellen om uw route aan te passen). 

 

Wat zijn de voordelen van MaaS?

MaaS kan vooral in stedelijke omgevingen leiden tot een verhoogd gebruik van duurzame alternatieven voor de wagen. Stedelingen leggen eerder korte verplaatsingen af en autobezit is er niet vanzelfsprekend. MaaS past in het concept van deeleconomie en in het zoeken naar leefbare oplossingen als alternatief voor wagenbezit.

 

Voor al wie niet vasthangt aan één vervoermiddel en voor wie openstaat voor nieuwe mobiliteitsdiensten, is MaaS veelbelovend.  Het vervoersaanbod en de beschikbare mobiliteitsoplossingen op een digitale en aantrekkelijke manier samenbrengen, kan zeer nuttig zijn voor tal van types reizigers. Zo kunnen MaaS-aanbieders ervoor kiezen om zich toe te leggen op nichemarkten, denk aan toeristen of aan personen met mobiliteitsbeperkingen.

 

Een andere en grotere nichemarkt is het woon-werkverkeer. Toepassingen gericht op bedrijven (B2B) hebben in een eerste fase het grootste MaaS’ groeipotentieel. Voor bedrijven kan het overstappen op een MaaS-aanbieder tegelijk een uiting zijn van maatschappelijk verantwoord ondernemen, leiden tot een betere bereikbaarheid met meer tevreden werknemers en de administratie die vaak gepaard gaat met extralegale voordelen vereenvoudigen. Dat kwam tot uiting in een recent onderzoek van de FOD Mobiliteit en Vervoer waarin we nagingen in welke mate en onder welke voorwaarden bedrijven bereid zijn om te kiezen voor een ‘MaaS B2B’-mobiliteitsdienst. Zonder er verdere promotie of toelichting bij te geven, reageerde een kleine meerderheid van de deelnemers welwillend op de mogelijke toepassing van een MaaS-aanbod in hun organisatie.  We concludeerden dat er inderdaad een mooie win-win te rapen valt.

 

FOD Mobiliteit en Vervoer als partner

MaaS is een pijler van een nieuw model rond duurzame mobiliteit en een belangrijk instrument om een mobiliteitsshift te realiseren. Het past ook in het concept van de opkomende deeleconomie en biedt een leefbaar alternatief aan voor wagenbezit. De FOD Mobiliteit zet zich daarom op diverse manieren in om de ontwikkeling van MaaS te ondersteunen via onderzoek en coördinatie.

 

Met onderzoek willen we een beter zicht krijgen op de behoeften en praktijken om zo onze beleidsvoorbereiding te voeden. Alle stakeholders die vanuit die duurzame insteek MaaS in België willen realiseren, vinden in ons een bondgenoot. We leveren een actieve inbreng aan overlegplatformen, zowel nationaal als internationaal, of staan zelf in voor de coördinatie. We brengen de diverse perspectieven samen en verkondigen deze positieve boodschap: deelmobiliteit en digitalisering versnellen de verschuiving van individueel autogebruik naar meer duurzame verplaatsingswijzen. Oftewel: de modal shift 2.0 is aangebroken.