Webinar alternatieve brandstoffen: Schepen voortstuwen naar een duurzame toekomst

In 2018 nam de IMO een initiële strategie aan voor de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen (bkg) door schepen. Hierin wordt een visie uiteengezet die de toewijding van de IMO bevestigt om de bkg-emissies van de internationale scheepvaart te verminderen en zo spoedig mogelijk geleidelijk uit te bannen. In de initiële strategie worden ambitieniveaus voor de internationale scheepvaartsector vastgesteld, zoals een vermindering van de koolstofintensiteit en bkg-emissies. Voorts vermeldt de IMO dat de wereldwijde invoering van alternatieve brandstoffen integraal deel zal uitmaken van de verwezenlijking van de algemene ambities.

 

België deelt deze ambities en onderschrijft zijn toewijding. Daarom wordt er op vrijdag 19 november vanaf 13.00 uur CET (12.00 uur GMT) een webinar over alternatieve brandstoffen gehouden.

 

Inhoud

In het webinar komen diverse proefprojecten aan bod, wordt het vereiste regelgevend kader besproken en wordt nagegaan hoe het gebruik van alternatieve brandstoffen kan worden uitgebreid. Ook zal er aandacht worden besteed aan verschillende technologische en logistieke uitdagingen. De Koninklijke Belgische Redersvereniging zal ook haar verwachtingen over het geleidelijke gebruik van alternatieve brandstoffen kenbaar maken.

 

Dit webinar wordt georganiseerd door de FOD Mobiliteit en Vervoer op initiatief van de Belgische vice-eersteminister en minister van Noordzee, Vincent Van Quickenborne.

 

Praktische informatie

Alle presentaties vindt u onderaan deze pagina, samen met de opname.

Hier vindt u het programma:

Tijdstip

 

Spreker

13:00

Verwelkoming

Bart Heylbroeck

13:05

Inleiding door de Belgische vice-eersteminister en minister van Noordzee

Vincent Van Quickenborne

13:10

Belgische beleidsinitiatieven

Els Claeys (FOD Mobiliteit en Vervoer)

 

13:20

Inleiding proefprojecten

Bart Heylbroeck

13:25

Project 1: Maritieme waterstoftechnologie door CMB.TECH

Roy Campe (CMB Tech)

 

13:30

Project 2: Gebruik van de operationele ervaring met lpg als scheepsbrandstof voor de ontwikkeling van ammoniak als brandstof

Frederik Van Nuffel (Exmar Technical)

13:36

Project 3: Ontwerp en ombouw van scheepsmotoren voor het gebruik van waterstof of methanol

Tim Berckmoes (ABC Engines)

13:42

Project 4: Ondersteuning van de maritieme industrie met expertise in het gebruik van alternatieve brandstoffen

Peter Vander Graaf (Lloyd’s Register of Shipping)

13:48

Project 5: Ammoniak als brandstof – ontsluiting van het potentieel – regelgevend perspectief

Martial Claudepierre (Bureau Veritas)

13:55

Verwachtingen van de reders

Hélène Smidt (Koninklijke Belgische Redersvereniging)

14:00

Vragen en antwoorden

Alle sprekers 

14:15

Slotopmerkingen

Bart Heylbroeck

14:20

Afsluiting

Bart Heylbroeck

 

Biografieën van de sprekers

 

Bart Heylbroeck 

 

Bart Heylbroeck is sinds 2010 directeur van de Belgische Scheepvaartinspectie. Als verantwoordelijke voor de uitvoering van het maritieme beleid in al haar domeinen, heeft hij een brede kennis van de technologie en de regelgeving in de scheepvaartindustrie. Dit wordt verder ondersteund door zijn jarenlange ervaring in de scheepsbouw en academisch onderzoek aan de Universiteit Gent als professor.

Dit heeft hem nu het engagement gegeven om de Belgische scheepvaart te ondersteunen en te vergemakkelijken in hun innovatieprojecten, om zo een duurzame groei van de industrie te verzekeren.

 

Vincent Van Quickenborne

Vincent Van Quickenborne stormde meer dan twee decennia geleden de Belgische nationale politiek binnen. Hij was toen 25 en daarmee de jongste senator. Sinds oktober 2020 is Van Quickenborne vice-eersteminister van België en minister van Justitie en Noordzee.

 

Els Claeys

 

Els Claeys is hoofd Veiligheid en Milieubeleid binnen het Directoraat-Generaal Scheepvaart, een functie die zij sinds 2014 bekleedt. Zij begon haar carrière in de scheepvaartsector meer dan 20 jaar geleden en bekleedde verschillende functies binnen het classificatiebureau, de rederij, het EMSA en de federale overheidsdienst. Terwijl ze technische en operationele ervaring opdeed in het veld, werd haar interesse gewekt voor de ontwikkeling van internationale wetgeving, wat haar naar een ander segment van de maritieme wereld bracht, namelijk dat van internationale samenwerking en beleidsonderhandelingen. Zij vertegenwoordigt België bij de IMO en is actief als IMSAS-auditor.

 

Roy Campe

Roy Campe is Chief Technology Officer binnen CMB.TECH, de cleantechdivisie van CMB (Compagnie Maritime Belge). CMB is een gediversifieerde scheepvaart- en logistieke groep gevestigd in Antwerpen, België. CMB bezit en exploiteert 139 zeeschepen in droge bulk (Bocimar), containervervoer (Delphis), chemicaliëntankers (Bochem) & crewtransferschepen (Windcat). Het bedrijf is een actieve ontwikkelaar en integrator van waterstofoplossingen met de focus op engineering, waterstofproductie, industriële en maritieme toepassingen.

 

Als CTO is Roy verantwoordelijk voor een team van 60 mensen die aan toekomstbestendige maritieme oplossingen werken. Momenteel werkt het team aan door waterstof aangedreven sleepboten, kustvaarders, crewtransferschepen, veerboten en aan de infrastructuur die nodig is om deze schepen bij te tanken.

 

Frederik Van Nuffel

Frederik Van Nuffel is sinds 2016 Technical Director van Exmar. In zijn rol van Technical Director is Frederik verantwoordelijk voor de nieuwbouwprojecten die Exmar ontwikkelt voor zowel de divisie Scheepvaart als de divisie Infrastructuur van het bedrijf. Ook ondersteunt hij de Business Development Teams van Exmar in hun voortdurende zoektocht naar nieuwe projectopportuniteiten.

 

Frederik was als Project Manager of als Technical Director verantwoordelijk voor verschillende nieuwbouwprojecten van Exmar zoals:

  • een (1) drijvende lng-vloeibaarmakingseenheid (Tango FLNG)
  • vijf (5) drijvende lng-hervergassingseenheden
  • vier (4) zeer grote gastankers, waarvan er twee zijn uitgerust met lpg als belangrijkste voortstuwingsbrandstof
  • negen (9) middelgrote gastankers

 

Frederik haalde aan de Universiteit Gent een diploma van Master of Science in de ingenieurswetenschappen: werktuigkunde en scheepsbouwkunde.

 

Martial Claudepierre

Global Market Leader Sustainable Shipping.

 

Martial Claudepierre is Global Market Leader Sustainable Shipping bij Bureau Veritas Marine & Offshore. Hij staat aan het hoofd van een team van experten dat het duurzaamheidsportfolio van BV ontwikkelt met betrekking tot de strategische transformatie inzake decarbonisatie van de scheepvaart, alternatieve brandstoffen en voortstuwingssystemen, met de focus op ammoniak als brandstof, elektrificatie van de scheepvaart en windondersteunde voortstuwing. Van 2018 tot 2020 werd hij overgeplaatst naar Shanghai om zich in te zetten voor het management van innovatieve projecten zoals grote “dual fuel”-containerschepen van CMA CGM, het daarmee samenhangende lng-bunkerschip van MOL en de ontwikkeling van alternatieve voortstuwing in Azië. Hij is scheepsbouwkundig ingenieur.

 

Hélène Smidt

Hélène Smidt vertegenwoordigt de Koninklijke Belgische Redersvereniging (KBRV) waar ze onderwerpen opvolgt in verband met maritieme innovatie en duurzame financiering. Binnen de KBRV leidt ze de Maritime Industry Decarbonisation Council (MIDC) - een denktank die stakeholders uit de hele maritieme waardeketen samenbrengt om (technische) kennis uit lopende projecten te delen - en een MASS-gerichte denktank waar opnieuw kennis delen en mensen met elkaar in contact brengen centraal staat. Bovendien is de KBRV partner in het STEERER-project, dat onder meer de belangrijkste acties definieert die moeten worden ondernomen om emissievrije transportoplossingen over water te ondersteunen en te versnellen in het kader van Horizon Europe.

 

Opname

Je kan de opname hier terugvinden: https://www.youtube.com/watch?v=gQoAMyPr6zA