Verplaatsingen buiten België: de trein als alternatief voor de auto en het vliegtuig?

Belgen verplaatsen zich om diverse redenen, privé of professioneel, over de grenzen van België heen en gebruiken hiervoor verschillende vervoermiddelen. De FOD Mobiliteit en Vervoer heeft een enquête afgenomen om een beter beeld te krijgen van de verplaatsingsgewoonten van de Belgen vóór de gezondheidscrisis en te achterhalen welke factoren hen aanzetten om zich via de weg, het spoor, de lucht of de zee te verplaatsen.

 

Enkele opvallende cijfers:

  • Bijna driekwart van de Belgen verkiest nog de auto om zich naar een buurland of -regio van België te begeven. Een uitzondering hierop is de regio Parijs en Île-de-France waar de trein zijn modale aandeel ziet toenemen. De trein geniet ook de voorkeur bij een bezoek aan Londen en Zuid-Engeland.
  • 6% van de Belgen reist met de nachttrein, maar 62% is bereid deze te gebruiken als alternatief voor de auto en het vliegtuig.
  • Belgen verplaatsen zich hoofdzakelijk binnen Europa, met name naar Nederland, Frankrijk en Spanje.

 

 

Meer dan 70% van de Belgen maakt nog gebruik van de auto om zich naar een buurland of -regio van België te begeven

De auto blijft het favoriete vervoermiddel van de Belgen bij verplaatsingen naar een buurland of -regio van België (de regio Parijs en Île-de-France vormt hierop een uitzondering). Meer dan 70% van de respondenten kiest namelijk dit vervoermiddel, hoofdzakelijk omwille van de flexibiliteit (23%) en het gebruiksgemak (17%) ervan.

 

Naarmate de afstand toeneemt, maakt de auto plaats voor het vliegtuig. Laatstgenoemd vervoermiddel geniet de voorkeur bij reizen naar verre oorden buiten Europa (tot 91%) dankzij de snelheid ervan (26%).
 

 

De trein als alternatief voor de auto en het vliegtuig

Er zijn twee uitzonderingen: ten eerste vormt de trein een alternatief voor de auto en het vliegtuig voor personen die zich naar de regio Parijs en Île-de-France begeven (31%), alsook naar Londen en Zuid-Engeland (58%). De respondenten kiezen dit vervoermiddel vooral omwille van de snelheid en het gebruiksgemak ervan.

 

De nachttrein op zijn beurt wordt positief onthaald door 58% van de Belgen. 6% onder hen maakt er al gebruik van terwijl 62% bereid is om er gebruik van te maken.

 

 

Georges Gilkinet, Vicepremier en minister van Mobiliteit: “Als minister van Mobiliteit wil ik van de trein een comfortabel, snel en aantrekkelijke manier van reizen maken. Ik wil dat elke Belg ervoor kan kiezen om duurzaam te reizen, in eigen land en in Europa – met een gewone trein of een nachttrein. Na jaren van desinvestering kunnen we met de juiste beleidskeuzes mensen ongetwijfeld verleiden om vaker voor de trein te kiezen, ook na de coronacrisis. Voor bestemmingen als Londen of Parijs weten mensen al vlot de weg te vinden.”

 

 

Belgen geven de voorkeur aan Europese landen

De meest favoriete grenslanden van België zijn Nederland (33%) en Frankrijk (58%).

 

Wat de rest van Europa betreft, geven Belgen de voorkeur aan zuidelijke landen, met Spanje op kop (15%).

 

Slechts 18% van de respondenten geeft aan een verplaatsing te hebben gemaakt naar een land buiten Europa. Bij deze verre verplaatsingen ligt Noord-Afrika op kop.

 

 

Methode

De enquête werd online door het bedrijf Ivox afgenomen, tussen 18 en 29 mei 2020, bij een panel van 2.000 respondenten die representatief zijn voor de Belgische bevolking (gender, leeftijd, gewest van de woonplaats en opleidingsniveau). De enquête had betrekking op de in 2019 gemaakte verplaatsingen die tot doel hadden een bestemming buiten België te bereiken.

 

Raadpleeg het volledige rapport dat beschikbaar is op onze website.