Vandaag is de Nationale Telewerkdag: Wat is jouw telewerkprofiel?

41% van de Belgische werknemers telewerkt momenteel. De overgrote meerderheid doet het 2 dagen of meer per week. Dat levert hen gemiddeld 1 uur tijdswinst op per dag op het woon-werktraject. Op deze Nationale Telewerkdag presenteren de FOD Mobiliteit en Vervoer en Vias institute een online tool waarmee je jouw telewerkprofiel kunt vergelijken met dat van andere telewerkers. Zo kan je ontdekken wat jouw voordeel is door te telewerken.

 

 

41% van de Belgische werknemers doet aan telewerk

 • 41% van de Belgische werknemers doet aan structureel of occasioneel telewerken. Dit was net iets minder dan tijdens de gezondheidscrisis (september 2020), maar opvallend meer dan ervoor (2017: 17%; 2019: 22%; januari 2020: 33% en september 2020: 48%)
 • 80% van de telewerkers werken minimum 2 dagen van thuis uit. Vóór de gezondheidscrisis, begin 2020, was dit nog maar een kleine 40%. We shiften dus van meer occasioneel telewerken naar gestructureerd telewerken.

 

Hoe zal telewerken in de toekomst evolueren?

 • Bijna de helft van de telewerkers wil de huidige regeling ook na de gezondheidscrisis behouden, maar 40% wil toch minder dagen telewerken, waarvan een kleine deel zelfs voltijds terug naar kantoor wil komen.
 • De hoofdreden om minder te willen telewerken is het gemis aan sociaal contact met de collega’s.
 • De uitdaging zal zijn om te kunnen evolueren naar een hybride vorm van telewerk en werken op kantoor.

 

Een uur tijdswinst per dag

 • Door te telewerken bespaar je als werknemer gemiddeld 33 min per rit. Dit is één uur per dag op het woon-werktraject.
 • 60% van de telewerkers gebruikt minstens één dag per week hun wagen niet om naar het werk te gaan
 • Telewerken genereert ook andere verplaatsingen. De helft van de telewerkers verklaart verplaatsingen af te leggen die tijdens een klassieke kantoor dag niet zouden hebben plaatsgevonden. Dit zijn kortere verplaatsingen en verplaatsingen die meer gespreid zijn in de tijd om bv boodschappen te doen of sporten. Een kwart van deze verplaatsingen wordt met de auto gemaakt
 • We moeten opletten voor toekomstige risico’s die vandaag nog niet onderzocht werden met mogelijks een negatief effect van telewerken zowel op mobiliteit als verkeersveiligheid, bijvoorbeeld:
  • Een mogelijke concentratie van verplaatsingen in de tijd (spits, specifieke weekdagen).
  • Het verhuis van een kantoorruimte of een woning naar een goedkopere, minder goed bereikbare locatie.
  • Het mogelijk aanzuigeffect van lege parkings.

 

Welk telewerkprofiel heeft u?

Telewerken biedt veel voordelen, maar het is niet altijd makkelijk om die in kaart te brengen. Daarom hebben Vias institute en de FOD Mobiliteit en Vervoer een online tool ontwikkeld. Aan de hand van een vragenlijst wordt een  profiel opgemaakt waarmee je jezelf met andere telewerkers kan vergelijken. Je kan ook zien wat je winst is door te telewerken. Je krijgt ook een aantal tips om je manier van telewerken te optimaliseren.

 

Je kan zelf je profiel aanmaken via  https://www.telewerken.be/jouw-telewerkprofiel