Scheepvaart en onderwatergeluid: schrijf u gratis in voor het webinar van 30 maart 

Onderwatergeluid of onderwaterruis, ook wel URN (underwater radiated noise) genoemd, is tot op vandaag een onderbelichte, maar ernstige bedreiging voor het mariene milieu. 

 

De geluiden komen voornamelijk van schepen en bedreigen het leven onder water. Onderwaterruis verstoort bijvoorbeeld het leven van zeezoogdieren. Die gebruiken geluid om te communiceren en om voedsel te vinden. 

 

Voor een duurzame scheepvaart moeten we menselijke activiteiten op het water verzoenen met het onderwaterleven. 

 

Op dinsdag 30 maart om 15 uur vindt een webinar plaats over de aanpak van onderwatergeluid door scheepvaart. Het webinar is een initiatief van Vincent Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Noordzee. De FOD Mobiliteit en Vervoer, de FOD Volksgezondheid en de Koninklijke Belgische Redersvereniging zoeken samen naar duurzame oplossingen. 

 

Na een toelichting van de problematiek door Oceancare en IFAW, stellen TNO en Transport Canada enkele pistes voor efficiënte oplossingen voor. Daarbij zorgen de geleverde inspanningen niet alleen voor minder onderwatergeluid, maar ook voor minder uitstoot van stikstofoxiden (NOx), zwaveloxiden (SOx) en CO2. 

 

Hebt u interesse? Schrijf u gratis in voor het webinar.