Piloten van paramotoren kunnen nu volledig online een vergunning aanvragen

Vandaag wordt het e-loket voor vergunningen voor piloten in België gelanceerd. In deze eerste fase kunnen piloten van paramotoren hun vergunning volledig digitaal aanvragen. Verschillende stappen, zoals de bevestiging van het slagen van een examen door een erkende monitor, zijn in de digitale procedure geïntegreerd. “Onze dienstverlening is topprioriteit, bevestigt Koen Milis, directeur-generaal Luchtvaart bij de FOD Mobiliteit en Vervoer, “Dit is een eerste stap richting een efficiënt digitaal loket. Andere vergunningen zullen snel volgen.” 
 

Klantgerichtheid als uitgangspunt 

Het Aviation Portaal voor de registratie van luchtvaartuigen bestaat al sinds 2019. Het nieuwe e-loket voor de aanvragen van de pilotenvergunningen is opgesteld in dezelfde lijn. Op het nieuwe loket kunnen piloten inloggen en een vergunning aanvragen door enkele schermen te doorlopen, zonder dat er nog papier of een brief aan te pas komt. De aanvraag voor een pilotenvergunning paramotor verloopt volledig digitaal, alsook de bevestiging van het slagen van een examen bij een monitor. Nadat alles ingevuld is, kan meteen de betaling uitgevoerd worden.  

 

De digitale aanvragen werken uiteraard volgens het ‘only once’-principe. Alle beschikbare informatie bij het DG Luchtvaart zal vooraf ingevuld zijn in de aanvraag voor een optimaal gebruiksgemak. 

 

Voor een vergunning of attest vervalt, ontvangt de piloot een herinnering. Hierdoor kan hij tijdig zijn vergunningen en aanvragen in orde brengen. 

 

Snellere afhandeling  

De voordelen voor de piloten zijn duidelijk, maar ook voor de administratieve afhandeling door de diensten van DG Luchtvaart betekent deze digitalisering een verbetering. Dankzij deze toepassing wordt de kans op fouten of onvolledige aanvragen aanzienlijk verminderd. Er zal minder manueel input zijn voor onze diensten. Dit zal de behandeling enorm vergemakkelijken én versnellen.  

 

Eerst de paramotoren, andere vergunningen volgen  

De vergunning voor paramotoren is de eerste die nu volledig digitaal via het loket verloopt. Hiervoor zijn twee redenen, namelijk, er zijn in België zeer veel piloten voor paramotoren en de procedure voor de aanvraag is relatief eenvoudig. Voor het testen van de toepassing werkte het DG Luchtvaart samen met de Belgische Paramotorfederatie.  

 

Het e-loket wordt nu stelselmatig uitgebreid met andere vergunningen waarbij rekening gehouden wordt met de complexiteit van de procedures.  

 

 

Koen Milis, directeur-generaal Luchtvaart: “Met de lancering van dit digitaal loket voor de behandeling van aanvragen voor paramotorvergunningen zet het DGLV een belangrijke eerste stap naar een moderne, gebruiksvriendelijke en efficiënte dienstverlening in het domein van de pilootvergunningen. Dit is een cruciale eerste bouwsteen in wat een volledig digitaal loket moet worden voor alle types aanvragen. Een betere dienstverlening is een topprioriteit voor het DG Luchtvaart en bijkomende toepassingen zullen dan ook snel volgen.” 

 

Toon Hylebos, voorzitter van de Belgische paramotor federatie: “Ik heb, samen met de rest van het bestuur, hard ingezet op digitalisering van onze eigen werking. Het was dan ook met veel enthousiasme dat we in de werkgroep van het DG Luchtvaart stapten om de aanvraag van de licenties te digitaliseren. We zijn zeer enthousiast met deze grote stap! Ik ben ervan overtuigd dat dit een enorme verbetering oplevert voor de piloten op het vlak van snelheid en gebruiksvriendelijkheid. We zijn van plan om deze positieve samenwerking te gebruiken om ook op andere vlakken vooruitgang te boeken.”