Nieuwe sensibiliserende fiche ‘Fietsers en automobilisten, samen op de weg’ 

Sinds mei 2019 sturen we sensibiliserende boodschappen bij de onmiddellijke inningen voor bepaalde verkeersovertredingen. Daarbij wordt in het bijzonder aandacht besteed aan snelheid, gsm-gebruik achter het stuur, rijden onder invloed en het niet dragen van de veiligheidsgordel.  

  

Er is vanaf deze week een nieuwe fiche beschikbaar rond het delen van de weg door fietsers en automobilisten. De nieuwe fiche vervangt voor een periode van zes maanden de federale fiche rond snelheid op autosnelwegen. De fiche focust op bepaalde verkeersregels die vaak verkeerd begrepen worden of die redelijk nieuw zijn en daardoor minder gekend.  

  

De fiches zijn een gezamenlijk initiatief van de FOD Mobiliteit en Vervoer, de FOD Justitie, de gewesten en Vias institute. Dit project is al meermaals uitgebreid met nieuwe fiches. Zo werd in januari nog de fiche over het alcoholslot vervangen door een meer algemene fiche ‘Rijden onder invloed van alcohol’.   

  

U vindt al de federale fiches op onze website.