Nieuwe milieumaatregelen voor de scheepvaart

Sinds 1 januari 2021 is de internationale scheepvaart weer een stuk groener dankzij twee nieuwe regelgevingen.
 

Nieuwe normen voor uitstoot

Voor dieselmotoren van nieuwbouwschepen gelden nu strengere uitstootnormen voor stikstofoxiden.
 
Deze regels gelden in alle uitstootcontrolezones of Emission Control Areas (ECA’s). De Noordzee is zo een ECA. Dat betekent dat nieuwbouwschepen een dieselmotor moeten hebben die voldoet aan deze nieuwe normen als ze België willen binnenvaren. 
 
In totaal zijn er 4 ECA’s wereldwijd waar deze normen van kracht zijn: 
  • North American Emission Control Area,
  • United States Caribbean Sea Emission Control Area
  • Baltic Sea Emission Control Area
  • North Sea Emission Control Area. 
 

Nieuwe afhandeling van schadelijke vloeibare stoffen

Een schip kan schadelijke vloeibare stoffen aan boord hebben waarvan de resten een risico inhouden voor het milieu. Het gaat voornamelijk over plantaardige en dierlijke vetten, zoals paraffine, beter gekend als de kaarsvetachtige bolletjes op het strand. 
 
Schepen die deze producten vervoeren, moeten nu verplicht een ‘prewash’ uitvoeren. Dat is een wasbeurt van de tank. Het waswater met eventuele detergenten wordt afgegeven in de haven voor verwerking aan wal. In geen geval mogen deze waswaters geloosd worden op zee. 
 
De pollutiecategorie van een product en andere factoren bepalen of er bij de tank na het lossen van dit product een prewash uitgevoerd moet worden.
 

Toepassen en samenwerken

DG Scheepvaart heeft deze nieuwe internationale bepalingen opgenomen in de nationale regelgeving.
 
Daarnaast hebben we stakeholders zoals de Belgische havens geïnformeerd zodat zij actie kunnen ondernemen naar de terminals toe. 
 
Bovendien zal deze nieuwe regelgeving ook nog toegelicht worden tijdens een infosessie met sectorvereniging Essencia begin februari 2021.