Medische certificaten voor zeevarenden nu volledig digitaal dankzij Medicert

Om hun functie te mogen uitoefenen, moeten zeevarenden een medische goedkeuring hebben en dit zowel voor hun eigen veiligheid als deze van de voltallige bemanning aan boord. Daarom lanceert het DG Scheepvaart Medicert: een webapplicatie die het proces van medische certificaten zal vereenvoudigen en versnellen. Deze tool zal gebruikt worden door artsen en medisch administratief personeel en betekent in veel opzichten een stap vooruit. 

 

Meer veiligheid op zee  

In de eerste plaats moet Medicert voor meer veiligheid op zee zorgen. Het is van cruciaal belang dat de zeevarenden aan boord lichamelijk geschikt zijn om hun taken op een correcte manier uit te voeren en zo bij te dragen aan het algemene functioneren van het schip, als onmisbaar deel van het geheel.  

 

Digitaal en efficiënt   

Ten tweede kadert deze webapplicatie ook binnen de strategie inzake digitale transformatie van de federale overheidsdiensten. De FOD Mobiliteit en Vervoer streeft naar een klantvriendelijke en efficiënte dienstverlening met een minimum aan administratieve last en papier. Het medisch personeel kan inloggen met een eID en de certificaten worden ook digitaal ondertekend. Het ultieme doel van Medicert is dan ook het vereenvoudigen en versnellen van de procedure voor medische certificaten. 

 

Fraude bestrijden  

Ten derde is Medicert ook een tool om fraude te bestrijden. Tot nu toe konden zeevarenden zich bij meerdere artsen aanmelden voor een medisch attest, zonder dat dit onderling gecommuniceerd werd. Jammer genoeg werd hier al snel misbruik van gemaakt: zeevarenden met een negatieve uitslag bleven de testen meerdere malen uitvoeren tot ze een positief resultaat zouden krijgen. Voor hun eigen gezondheid en de veiligheid van de volledige bemanning, zal dit vanaf nu niet meer mogelijk zijn, aangezien Medicert als het ware een centrale databank creëert, waarin de gegevens van de verschillende medische onderzoeken gebundeld worden. De artsen kunnen zien wanneer het medisch attest werd afgekeurd en na tweemaal ongeschikt te zijn verklaard, kan geen attest meer worden afgeleverd. 

 

 Internationaal   

Deze nieuwe webapplicatie zal wereldwijd gebruikt worden voor circa 3000 attesten per jaar, uitgereikt door 150 artsen in België en 250 in het buitenland. De erkende Belgische artsen maken telkens deel uit van een geneeskundig centrum dat beschikt over een gecertificeerd kwaliteitsborgingssysteem (ISO 9001). De voorwaarde voor erkenning van buitenlandse artsen is dat ze beschikken over een erkenning van hun thuisland in uitwerking van de internationale regels hieromtrent. 

 

Het medisch personeel werd effectief ook geraadpleegd tijdens de realisatie van deze webapplicatie. Zo werden de functionele behoeften in overleg met Mediport bepaald: een groepspraktijk opgericht in 1985 in Antwerpen, met als doel een volledige en gespecialiseerde medische dienstverlening voor de maritieme sector. 

  

 

Bent u arts of medisch administratief personeel en maakt u gebruik van Medicert?  


Ontdek via deze tutorial hoe: