Implementatie van de nieuwe wetgeving pleziervaart

Sinds september 2019 wordt de nieuwe wetgeving pleziervaart stapsgewijs uitgerold. Deze vernieuwing zet in op vereenvoudigde administratie, hogere veiligheid en modernisering van de pleziervaart.  

 

Positieve realisaties 

De afgelopen maanden werd er veelvuldig overleg gepleegd met de sector over de implementatie van de nieuwe wetgeving pleziervaart. We blikten samen terug op meerdere positieve realisaties. Zo is onder andere de registratie voor iedereen nu goedkoper, is de uitrustingslijst gemoderniseerd en kunt u uw brevet nu behalen via een modulair traject.  

 

Constructieve oplossingen 

Ook werden er een aantal overblijvende knelpunten op tafel gelegd. Op constructieve wijze zochten we samen naar werkbare oplossingen. Zo werden er aanvullende afspraken gemaakt over begeleidings- en reddingsvaartuigen, sportkieljachten, scholing en een alternatief attest voor het verplichte brevet op zee vanaf 1 januari 2022. Sommige overeenkomsten gaan per direct in, andere vergen een aanpassing in de wetgeving en zullen pas van kracht zijn in het najaar.  

 

Alle informatie over deze nieuwe wetgeving vindt u HIER.