Het Europees Jaar van de spoorwegen - 57 miljoen euro aan Europese subsidies voor het Belgische spoor

Op initiatief van de Europese Commissie wordt 2021 het Europees Jaar van de spoorwegen: de gelegenheid om de trein als duurzame, innovatieve en veilige vervoerswijze in de kijker te plaatsen. Voor België zal dit een jaar van grote vooruitgang worden voor de spoorwegsector met verschillende Belgische spoorwegprojecten die door de Europese Commissie werden geselecteerd voor cofinanciering.

 

Vier Belgische spoorwegprojecten, gesteund door de FOD Mobiliteit en Vervoer, werden door de Europese Commissie in het kader van het programma "Connecting Europe Facility” geselecteerd. Dit programma biedt financiële ondersteuning aan projecten om tegen 2030 een performant trans-Europees vervoersnetwerk tot stand te brengen. Dit netwerk zal het verkeer van reizigers en goederen in Europa vergemakkelijken, voornamelijk dankzij duurzaam vervoer. Het netwerk is opgebouwd rond negen grote vervoerscorridors in Europa, waarvan er drie België doorkruisen. België investeert in de verbetering van het verkeer van goederentreinen met een lengte van 750 meter, in het wegwerken van knelpunten in spoorwegknooppunten, maar ook in interoperabiliteit, d.w.z. de mogelijkheid om dezelfde trein probleemloos op verschillende spoorwegnetten te laten rijden.

 

In totaal werd er zo 57 miljoen euro aan subsidies toegekend door de Europese Commissie. Van de vier geselecteerde projecten werden er twee door Infrabel en twee door de NMBS voorgedragen.

 

Projecten voorgedragen door Infrabel

De aanleg van twee bijkomende sporen tussen Gent en Brugge staat op de planning van Infrabel. Zo kunnen er meer treinen naar de kust en naar de haven van Zeebrugge rijden zonder elkaar te hinderen. Dit is belangrijk voor de toegankelijkheid van de toeristische trekpleisters, maar ook voor de economische ontwikkeling van Zeebrugge. Als gevolg daarvan zal de capaciteit van het spoorwegnet worden opgetrokken. Dit zal met name het gelijktijdig verkeer van reizigerstreinen naar de kust en goederentreinen komende van de haven van Zeebrugge vergemakkelijken.

 

De verhoging van de snelheid op de lijnen in Wallonië en de prestaties van goederentreinen staan eveneens op de agenda. Er komt een aanzienlijke tijdwinst voor de gebruikers in de provincies Namen, Luik en Luxemburg.

 

Projecten voorgedragen door de NMBS

De twee projecten van de NMBS zullen het mogelijk maken een deel van de treinen met het ETCS (European Train Control System), het Europese veiligheids- en seingevingssysteem voor spoorwegen uit te rusten. Dit systeem moet de verschillende seingevingssystemen in de Europese landen vervangen door één enkel gestandaardiseerd en beter beveiligd systeem. Het Belgische netwerk zal over een paar jaar klaar zijn. Dit bespaart de spoorwegexploitanten geld en komt de veiligheid van de reizigers ten goede.

 

"2021 is het Europees Jaar van de spoorwegen en een goede gelegenheid om deze duurzame en aangename vervoerswijze in de verf te zetten. Elk jaar worden er innoverende projecten voor de spoorwegen ten uitvoer gebracht, waardoor het voor ons gemakkelijker - en sneller - wordt om met de trein de verschillende landen van Europa te verkennen.” Audrey Devos, deskundige EU-financieringen bij de FOD Mobiliteit en Vervoer.

 

Officiële start van het Europees Jaar van de spoorwegen op 29 maart

Portugal, dat het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie waarneemt, is medeorganisator van de officiële start van het Europees Jaar van de spoorwegen op maandag 29 maart. Voor deze gelegenheid wordt een online-evenement opgezet. De gelegenheid om de voordelen van het spoor voor reizigers, de economie en het klimaat te bespreken, alsook de uitdagingen die nog moeten worden aangepakt om één echte Europese spoorwegruimte zonder grenzen tot stand te brengen. Meer info op de site van 2021Portugal.  

 

Voor meer informatie over de CEF en het TEN-V kunt u terecht op de onderstaande drie websites:

 

 English version (PDF, 213.75 KB)