Enquête voor de promotie van pleziervaart en watersport in België

De Belgische pleziervaart- en watersportsector heeft een gevarieerd aanbod en een goed ontwikkelde infrastructuur. Toch is er, zeker in vergelijking met onze buurlanden, nog ruimte voor uitbreiding.  

 

In overleg met vice-eersteminister en minister van Noordzee Vincent Van Quickenborne en vice-eersteminister en minister van Mobiliteit Georges Gilkinet, lanceert de FOD Mobiliteit en Vervoer daarom de enquête “Samen het water op”.   

  

Het doel van dit onderzoek is tweeledig: enerzijds gaan we op zoek naar hoe we mensen warm kunnen maken voor pleziervaart en watersport; anderzijds willen we de behoeftes van actieve pleziervaarders en watersporters beter in kaart brengen.  De resultaten van de enquête zullen richting geven aan een actieplan om de pleziervaart en de watersport in ons land te promoten. 

 

Vincent Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Noordzee: “We genieten allemaal graag eens van een dagje Noordzee. Aan het strand. Maar dat kan evengoed vanop een vaartuig. Allemaal samen het water op. In de voorgaande jaren werd hard gewerkt rond een nieuw wettelijk kader voor de pleziervaart op zee en op de binnenwateren. Dit traject is bijna afgerond, maar voor ons is het werk niet af. Om te weten hoe we meer mensen het water op krijgen, zou het ons zeker helpen als je deze enquête invult. Tot gauw op de Noordzee.” 

  

Georges Gilkinet, vice-eersteminister en minister van mobiliteit: "Van de zee tot de Maas, de Zenne en de Samber: België kent een gevarieerde maritieme ruimte met tal van waterwegen die het doorkruisen. Deze plekken vormen volwaardige ecosystemen waarvan de flora en fauna beschermd moeten worden. Het is op dezelfde plekken dat er ook heel wat sportieve en recreatieve activiteiten worden uitgeoefend, zoals surfen, zeilen, vissen... De enquête die wordt uitgevoerd in samenwerking met de FOD Mobiliteit en Vervoer, tracht een beter inzicht te verwerven in de wensen en behoeften van degenen die deze activiteiten uitoefenen, teneinde ze veiliger en toegankelijker te maken voor iedereen. Mijn prioriteit is de veiligheid op het water te versterken en tegelijkertijd een evenwicht vinden tussen het plezier van de sport en de sereniteit van een groene natuurlijke omgeving. "  

 

Dit onderzoek richt zich op het groot publiek en kan door iedereen ingevuld worden: pleziervaarders, watersporters, maar ook mensen die nog nooit aan pleziervaart of watersport gedaan hebben. 

 

#samenhetwaterop Onder deze hashtag zal de enquête via sociale media bekend gemaakt worden.  

 

De online enquête loopt van 3 april tot en met 3 mei en verloopt volledig anoniem. Het invullen duurt slechts vijf minuten. Aan de enquête is ook een wedstrijd verbonden. De deelnemers maken kans op een waardebon voor een pleziervaart- of watersportactiviteit naar keuze.