EMSA Regional Training voor België

Deze week kregen onze collega’s van DG Scheepvaart een “Institutional training” van EMSA: the European Maritime Safety Agency.    

  

Deze regionale training werd georganiseerd op vraag van onze FOD en focuste op de rol van verschillende belangrijke organisaties in de maritieme sector, zoals IMO (International Maritime Organization), de EU (Commissie, Raad en Parlement) en EMSA zelf.   

  

De deelnemers kregen meer informatie over de achtergrond en de functie van IMO, de structuur, het wetgevingsproces, het goedkeuringsproces en de belangrijkste instrumenten van de EU, de betrokkenheid en het mandaat van de EC voor maritieme aangelegenheden en de samenwerking met de lidstaten. Een luik van de cursus ging over EMSA zelf, namelijk over de structuur, de meest recente ontwikkelingen, de rol en de taken van het agentschap.   

  

Tussen de deelnemers zaten voornamelijk beleidsmedewerkers die vergaderingen bijwonen op EU- en IMO-niveau, maar ook inspecteurs en medewerkers uit de buitendiensten. Deze laatsten werken vooral rond de uitvoering van EU- en IMO-wetgeving en kregen via deze weg meer inzicht in de manier waarop deze wetgeving tot stand komt.