Drones van minder dan 250 gram: wat is het verschil tussen een speelgoed-drone en een niet-speelgoed-drone?

Wilt u een drone van minder dan 250 gram gebruiken? Dan moet u de regels respecteren die van toepassing zijn volgens de kwalificatie van uw drone, ook wel UAS genoemd. Uw drone kan namelijk: 

 • een speelgoed-drone zijn 
 • een niet-speelgoed-drone zijn 

 

Wat is een speelgoed-drone? 

Een drone wordt als speelgoed beschouwd als deze bedoeld is voor kinderen onder de 14 jaar en ontworpen is volgens de veiligheidsvereisten voor speelgoed (richtlijn 2009/48/EG). In de praktijk wordt dat aangegeven door een CE-logo

 • hetzij op de verpakking 
 • hetzij op de UAS zelf 

 

Als u alleen dit type drone gebruikt, is er geen registratie bij het Directoraat-generaal Luchtvaart (DGLV) als UAS-operator nodig. 

 

Wat is een niet-speelgoed-drone? 

Een niet-speelgoed-drone van de klasse C0 is een UAS, inclusief accessoires, van minder dan 250 gram die niet voldoet aan de strenge speelgoedvereisten. Ze zijn daarom meestal bedoeld voor piloten van minimum 14 jaar. 

 

Is uw niet-speelgoed-UAS van minder dan 250 gram uitgerust met een camera of sensoren, dan moet u zich registreren als operator bij het DGLV. 

 

Vluchten in de categorie ‘OPEN’ 

Nadat aan de voorwaarde voor registratie of niet-registratie voldaan is, kunt u de niet-speelgoed-drone of de speelgoed-drone gebruiken onder de exploitatievoorwaarden van de categorie OPEN, subcategorie A1

 

Het gaat om de volgende exploitatievoorwaarden: 

 • 14 jaar of ouder zijn om met een niet-speelgoed-drone te vliegen 
 • een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid hebben 
 • de handleiding van het toestel lezen 
 • het is sterk aanbevolen om de gratis onlinetraining te volgen 
 • de geografische UAS-zones en hun toegangsvoorwaarden respecteren 
 • vliegen boven mensen wordt afgeraden en is volledig verboden boven bijeenkomsten van mensen 
 • vliegen in Visual Line Of Sight (VLOS), wat betekent dat uw drone altijd in het zicht moet zijn, en op een maximale hoogte van 120 meter 

 

Meer informatie 

Op de website van de FOD Mobiliteit en Vervoer vindt u meer informatie: 

 

U kunt ook contact opnemen met de helpdesk van de cel Drones: 

 • per e-mail: uas@mobilit.fgov.be  
 • op het telefoonnummer van de cel Drones (bereikbaar op dinsdag en donderdag van 8.45 tot 12 uur): 
 • +32 (0) 2277 43 07 (NL)
 • +32 (0) 2277 43 08 (FR)