Drone: Waartoe dienen de geografische UAS-zones die door de Europese regelgeving zijn ingevoerd?

Een van de nieuwigheden van de nieuwe Europese regelgeving inzake drones betreft de invoering van geografische zones. Deze worden door elke EU-lidstaat binnen zijn eigen grondgebied afgebakend en maken het mogelijk om de toegang van UAS tot bepaalde plaatsen te beperken

 

Wat is een geografische UAS-zone? 

Een geografische zone is een gebied waarboven UAS-vluchtuitvoeringen: 

  • ofwel verboden zijn; 
  • ofwel onder bepaalde voorwaarden toegelaten zijn; 
  • ofwel een voorafgaande vliegtoelating vereisen. 

 

Het doel van deze zones is de veiligheid en bescherming van bepaalde gevoelige sites, zoals luchthavens, luchtvaartterreinen, gevangenissen, nucleaire sites, koninklijke domeinen, enz. te waarborgen. 

 

Het is dan ook van essentieel belang om vóór het begin van uw vluchtuitvoering na te gaan of er één of meer geografische zones zijn waarin u wilt vliegen, teneinde te voldoen aan de toegangsvoorwaarden. 

 

Voor wie gelden deze zones? 

De geografische zones zijn van toepassing op alle categorieën UAS-vluchtuitvoeringen, dat wil zeggen: 

 

Wie zorgt voor de afbakening van de geografische zones? 

Elke EU-lidstaat is verantwoordelijk voor de afbakening van de geografische zones binnen zijn eigen grondgebied. In België worden deze zones afgebakend door de minister van Mobiliteit, in overleg met verschillende autoriteiten, met name het Directoraat-generaal Luchtvaart (DGLV), skeyes en Defensie. 

 

Wat zijn de toegangsvoorwaarden binnen deze geografische zones? 

Naast de regels van de categorie van de vluchtuitvoering, moet u zich houden aan alle regels van de geografische zone waarin u zich wenst te begeven. De toegangsvoorwaarden zijn specifiek voor elke zone

 

Raadpleeg Droneguide om te weten waar de geografische zones zich bevinden.  

 

Om te weten wat de toegangsvoorwaarden zijn voor de geografische zone waarin u uw drone wilt gebruiken, kunt u Droneguide gebruiken of rechtstreeks naar de website van het DGLV gaan. Daar vindt u ook de contactgegevens van de beheerder van de geografische zone. 

 

Voor de toegangsvoorwaarden voor zones in de buurt van luchthavens, kunt u ook terecht op de website van skeyes

 

Waar vind ik de lijst van geografische zones? 

U vindt de lijst van alle geografische zones op Droneguide. Met deze laatste kunt u de zones visualiseren op een interactieve kaart en weten in wat voor soort plaats de zones zich bevinden. 

 

Meer informatie 

Voor meer informatie over de geografische zones kunt u terecht op de website Droneguide

 

De website van de FOD Mobiliteit en Vervoer bevat ook een specifieke pagina over deze zones. Deze bevat algemene informatie, nuttige links naar Droneguide en de toegangsvoorwaarden voor de geografische zones. 

 

Ten slotte kunt u de website van het DGLV raadplegen voor de contactgegevens van de beheerders voor elke geografische zone.