DG Scheepvaart gaat met Enabel in zee voor ontwikkelingssamenwerking

De FOD Mobiliteit en Vervoer en het Belgisch ontwikkelingsagentschap Enabel gaan de samenwerking aan. Vandaag hebben Emmanuelle Vandamme, voorzitster van de FOD Mobiliteit en Vervoer, en Jean De Wetter, directeur-generaal van Enabel, een kaderakkoord ondertekend. 

 

Enabel is een agentschap binnen de FOD Buitenlandse Zaken en is actief in veertien landen, hoofdzakelijk in Afrika. Het agentschap ondersteunt ontwikkelingsprojecten om de openbare dienstverlening en de levensomstandigheden van de lokale bevolking te verbeteren. 

 

Vanuit Enabel kwam het voorstel om samen te werken rond een aantal projecten binnen maritiem transport. Het Directoraat-generaal Scheepvaart van de FOD Mobiliteit en Vervoer beschikt over een uitgebreide juridische en technische kennis rond scheepvaart. Onze wereld staat voor tal van uitdagingen waarvoor een gemeenschappelijke aanpak nodig is. Een samenwerking biedt dan ook een wederzijdse meerwaarde. Onze FOD kan niet alleen zijn expertise delen met landen in ontwikkeling, maar zich ook beroepen op de ondersteuning van Enabel op internationaal niveau, meer bepaald in Afrika. 

  

Van kaderakkoord naar project: samenwerking met Benin  

Het kaderakkoord voorziet algemene bepalingen voor een vlotte en duurzame samenwerking. Voor elk project komen er ook specifieke akkoorden.   

 

Voor 2021 is een eerste samenwerking voorzien met Benin, dat wil inzetten op maritieme ontwikkeling. Het Directoraat-generaal Scheepvaart stapt mee in twee projecten. 

  

1. Medewerking aan Scheepvaartwetboek 

Enabel levert ondersteuning aan Benin om de teksten voor een Scheepvaartwetboek op te stellen. Het Directoraat-generaal Scheepvaart gaat toezicht houden op de kwaliteit en inhoud van de aangeleverde teksten.  

 

2. Maritieme beveiliging  

Benin ligt aan de Golf van Guinee, waar er momenteel veel gevallen van piraterij zijn. Het Directoraat-generaal Scheepvaart gaat zijn kennis van maritieme beveiliging delen om zo de situatie te verbeteren.  

 

Een van de beleidsdoelstellingen van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) is de verdere capaciteitsopbouw voor zogenaamde minst ontwikkelde landen (LDC’s – Least Developed Countries) en kleine eilandstaten in ontwikkeling (SIDS – Small Island Developing States). Het Directoraat-generaal Scheepvaart steunt dat beleid volop en wil het kracht bijzetten met dit akkoord. 

 

In de toekomst zijn binnen de samenwerking met Enabel nieuwe projecten met andere landen mogelijk.  

 

Emmanuelle Vandamme, voorzitster van het Directiecomité van de FOD Mobiliteit en Vervoer:  “Ik ben erg blij dat ik vandaag het kaderakkoord tussen onze FOD en Enabel kan ondertekenen. In een internationale context werken, een netwerk van contacten ontwikkelen over de hele wereld en onze kennis delen met andere landen is voor ons essentieel. Langdurige samenwerkingen ontwikkelen is onontbeerlijk. Ons Directoraat-generaal Scheepvaart is erg enthousiast over het idee om via Enabel zijn expertise op het gebied van maritieme veiligheid, beveiliging en opleiding ten dienste te stellen van de samenwerking met ontwikkelingslanden.”