COP26 - België belooft sterk engagement ten aanzien van duurzame scheepvaart

De COP26 vond plaats van 1 t.e.m. 12 november 2021 in Glasgow en was de 26ste Conference of Parties (vandaar COP) van de United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Het doel van deze klimaattop was om de afspraken uit het akkoord van Parijs verder uit te werken.

 

Ook België nam deel aan deze bijeenkomst en onderschreef twee belangrijke doelstellingen voor een duurzame scheepvaart: de Declaration on Zero Emission Shipping by 2050 en de Clydebank Declaration. Met deze twee initiatieven willen ambitieuze landen zoals België enerzijds meer wegen op het internationaal beleid inzake scheepvaart en anderzijds beter samenwerken aan concrete plannen zoals de green shipping corridors. Door deze doelstellingen te onderschrijven, zetten we als land en als scheepvaartnatie een grote stap naar een betere toekomst.
 

1. Declaration on Zero Emission Shipping by 2050

De Zero Emission Shipping by 2050 is een intiatief van Denemarken. De huidige Initial Strategy van de International Maritime Organization (IMO) wil 50% reductie van broeikasgassen tegen 2050, terwijl de landen die de Zero Emission Shipping by 2050 verklaring ondersteunen, ijveren voor een nuluitstoot tegen 2050 en het invoeren van doelstellingen voor 2030 en 2040. Wij willen namelijk dat de diepzeeschepen tegen 2050 op koolstofvrije brandstoffen varen, en dit zonder het commerciële aspect uit het oog te verliezen. 

 

Dat is een hele uitdaging uiteraard, want scheepvaart is namelijk verantwoordelijk voor 80 % van alle wereldhandel en draagt dus aanzienlijk bij tot de uitstoot van broeikasgassen. De ontwikkeling van zowel de koolstofvrije schepen als de nodige brandstofvoorzieningen vereisen een goede samenwerking met collectieve actie van alle partijen in de sector. Daarom rekenen overheden op een sterke samenwerking doorheen de hele logistieke sector en supply chain. In ons land zit dit alvast goed: de Belgische private sector is een voorloper wat betreft de transitie naar emissievrije schepen.

 

2. Clydebank Declaration

De Clydebank Declaration is een initiatief van het Verenigd Koninkrijk. De landen die de Clydebank Declaration ondertekenen, verbinden zich ertoe een internationale coalitie te vormen die kan aantonen dat decarbonisatie in de maritieme sector weldegelijk mogelijk is. Zo willen ze onder andere green shipping corridors oprichten: dit zijn maritieme routes tussen twee of meerdere havens, waarop emissievrije schepen ingezet worden. Om dit te realiseren, is een goede samenwerking noodzakelijk tussen enerzijds de verschillende overheden en anderzijds de scheepvaartindustrie.

 

De Belgische sector is een voorloper wat betreft de transitie naar nuluitstoot-schepen en wil partnerschappen creëren met havens en operatoren alsook andere landen betrekken om deze green shipping corridors werkelijkheid te maken.

 

Vincent Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Noordzee: “Ons land speelt al vele jaren een voortrekkersrol op internationaal vlak om de zwavel- en stikstofuitstoot van schepen terug te dringen. Het realiseren van reductie van emissies van schepen vergt tijd en ambitie. Ook op vlak van klimaat en de daaraan gerelateerde uitstoot van CO2, verdedigt België bij de IMO daarom een ambitieus CO2-reductieplan voor de scheepvaart met 55% reductie tegen 2030 en zero emissions in 2050. Om dit waar te maken, moeten er uiteraard tijdig stappen worden gezet en nu reeds maximaal op de afbouw van emissies ingezet worden. Naarmate de scheepvaart meer en meer zal overschakelen op alternatieve brandstoffen, zal de beschikbaarheid van deze brandstoffen en technologieën toenemen en ook oplossingen bieden voor de kleinere schepen. Een constante is wel: de overheden mogen dan wel regelgeving opleggen en doelstellingen vooropstellen, er zijn bedrijven die nu al op het terrein het verschil maken. Die hun verantwoordelijkheid opnemen. Die ambitieus zijn en innovatieve oplossingen hebben.”