Bestuursovereenkomst 2021 - 2023

Vandaag ondertekenden mevrouw Emmanuelle Vandamme, voorzitster van het directiecomité van de FOD Mobiliteit en Vervoer en de heer George Gilkinet, vice-premier en minister van Mobiliteit, de bestuursovereenkomst 2021 – 2023. Deze overeenkomst bevat de strategische planning en doelstellingen van de FOD Mobiliteit en Vervoer voor de komende drie jaren. 

 

Digitalisering en klimaatverandering, multimodaliteit en modal shift, onderlinge verbindingen en concurrentievermogen, veiligheid en beveiliging, ... het zijn allemaal uitdagingen die eigen zijn aan de voortdurende evolutie van onze samenleving. De FOD Mobiliteit en Vervoer bevindt zich, door de aard van zijn kernopdrachten, op het kruispunt van deze verschillende veranderingen.  

 

Het eerste deel van de bestuursovereenkomst bevat onze ambities inzake deze kernopdracht. De komende drie jaren zal de FOD Mobiliteit en Vervoer zich verder inzetten voor: 

  • Het bevorderen van de duurzame mobiliteit 
  • Het versterken van het concurrentievermogen van de Belgische transportbedrijven en de bestrijding van sociale dumping 
  • Het bewaken van de veiligheid van de verschillende vervoersmodi in overleg met onze partners 
  • Het ontwikkelen van een beveiligingsbeleid met een coördinatie binnen de FOD en in overleg met onze partners 

 

De voorbije tien jaar is onze FOD geëvolueerd naar een moderne werkomgeving en een cultuur die gericht is op dienstverlening aan alle burgers en bedrijven. Om onze kernopdrachten succesvol te blijven vervullen is het nodig om de werking en het beheer van de FOD te optimaliseren.  

 

Het tweede deel van de bestuursovereenkomst omvat de ambities voor de werking en doeltreffendheid van onze FOD als organisatie: 

  • Onze weg naar digitale transformatie 
  • Op weg naar uitstekend bestuur 
  • Een fris imago van de FOD 

 

Ten slotte, het derde deel, betreft de ambities op het vlak van de steun voor de promotie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als hoofdstad en internationale stad via Beliris. 

 

Emmanuelle Vandamme, voorzitster van de FOD Mobiliteit en Vervoer: “Met de ondertekening van de bestuursovereenkomst bezegelen wij de samenwerking tussen de administratie en de bevoegde minister. We hebben samen prioriteiten bepaald waar we de komende drie jaar als volwaardige partners zullen aan werken, elk vanuit zijn eigenheid en zijn rol in het proces van beleidsvoeren. Met de FOD Mobiliteit en Vervoer kijken we alvast uit naar een boeiende en vruchtbare periode.” 

 

Georges Gilkinet, vice-premier en minister voor Mobiliteit: "Een federale overheidsdienst is in de eerste plaats een motor voor verandering, die aandacht heeft voor de evoluties in onze samenleving en er op vooruit loopt. Als het op mobiliteit aankomt, kan het snel gaan. Daarom was het belangrijk voor mij dat de FOD Mobiliteit en Vervoer via deze bestuursovereenkomst een ambitieuze visie en concrete projecten kan ontwikkelen voor de mobiliteit van de toekomst. Iedereen die er werkt, mag trots zijn op zijn om mee te werken aan deze omslag naar een duurzamere mobiliteit, die volop aan de gang is. De dynamische inzet van de medewerkers is bijzonder zinvol, gezien de enorme uitdagingen die we voor ons hebben op vlak van klimaat, gezondheid en economie. Hun expertise en advies zullen mij als minister van Mobiliteit helpen om van onze mobiliteit een echte vrijheid te maken voor iedereen: samen gaan we daarin slagen."