België opnieuw verkozen in de Raad van de IMO

Vandaag beslisten de 175 lidstaten van de International Maritime Organisation (IMO) wie de komende 2 jaar mag zetelen in de Raad van de IMO. België is sinds 2009 actief lid van de Raad in categorie C en was dit jaar opnieuw kandidaat om in deze Raad te zetelen.  

 

Categorie C

De Raad van de IMO is het uitvoerende orgaan en werkt met tweejaarlijkse mandaten. Er zetelen veertig leden in, verdeeld over drie categorieën:  

  • Categorie A bestaat uit de 10 landen met de grootste belangen binnen internationale scheepvaartdiensten.
  • Categorie B bestaat uit de 10 landen met de grootste belangen binnen internationale zeehandel.
  • Categorie C bestaat uit 20 landen met bijzondere belangen binnen maritiem vervoer of navigatie.  

 

Zo’n verkiezingscampagne brengt heel wat werk met zich mee. Het was een project waarbij verschillende organisaties betrokken waren: onze collega’s van DG Scheepvaart van de FOD Mobiliteit en Vervoer, het kabinet van de minister van de Noordzee, medewerkers van de FOD Buitenlandse Zaken en de Belgische ambassade in Londen. Ook de steun van de sector was onontbeerlijk om opnieuw verkozen te raken in deze belangrijke raad.  

 

België ijvert steeds voor een actieve en productieve samenwerking binnen IMO. De maritieme sector is van groot belang in België, waardoor het evenzeer van belang is dat België in het belangrijkste orgaan van de IMO vertegenwoordigd is en de belangen van de Belgische scheepvaart op internationaal vlak optimaal kan verdedigen. Ons land biedt een meerwaarde binnen IMO door de vele expertise die het ter beschikking stelt.

 

Tegelijkertijd ijvert België steeds  voor een inclusieve samenwerking. Zo is het oa van belang dat die landen die het hardst getroffen worden door de klimaatverandering, actief betrokken worden in de IMO-besprekingen rond de maatregelen. Zo was België betrokken bij de oprichting van een fonds binnen IMO om ervoor te zorgen dat er budget is zodat kleine eilandstaten en de minst ontwikkelde landen vertegenwoordigd kunnen worden binnen IMO. Zeker in verband met klimaatmaatregelen is het van belang dat deze landen gehoord worden aangezien zij het hardste getroffen worden door de klimaatverandering.

 

België is bovendien een groot verdediger van de zeevarenden. Het is dankzij hen dat de wereldeconomie blijft draaien en zeker sinds de uitbraak van Covid-19 hebben zij het zwaar te verduren gekregen. Daarom werden zeevarenden reeds vanaf het begin aangeduid als ‘key workers’ en werd ook in de vaccinatiecampagnes de nodige aandacht besteed aan een snelle vaccinatie van zowel Belgische als buitenlandse zeevarenden in de Belgische havens. Sinds deze week dient België ook boostervaccinaties toe aan alle zeevarenden.

 

Verder heeft België tijdens de campagne haar actieve rol in de IMO en de Belgische scheepvaart sector in de verf gezet via webinars die in de loop van 2021 werden georganiseerd. Deze behandelden de thema’s alternatieve brandstoffen,  autonome vaartuigen en onderwatergeluid. België deelde er belangrijke studieresultaten en zette initiatieven van de Belgische industrie in de kijker. Door deze expertise te delen, wil België zich binnen de IMO blijven inzetten voor een duurzame en veilige scheepvaart.

 

Vincent Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Noordzee: “Ik ben heel tevreden dat België zonet herverkozen in het uitvoerend orgaan van de IMO. Dit is resultaat van een maandenlange campagne waarvoor heel veel mensen en instanties hard aan gewerkt hebben. Deze belangrijke organisatie bepaalt de regels rond milieu, veiligheid en arbeid op zee. Scheepvaart is van groot belang voor onze economie en door dit mandaat kunnen we samen met de scheepvaart, reders en havens echt onze stempel drukken op de ontwikkeling van een duurzaam maritiem beleid.”

 

Meer informatie over de kandidatuur van België vind je hier: https://mobilit.belgium.be/nl/scheepvaart/internationale_maritieme_organisatie_imo