België kandidaat voor herverkiezing bij de Internationale Maritieme Organisatie

Ons land hecht veel belang aan zeevervoer en de maritieme sector. Onze steun voor gelijke kansen voor iedereen in en rond zeeën en oceanen wordt onderstreept door een langdurig engagement ten aanzien van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO). Deze organisatie van de Verenigde Naties zet zich in voor veilige en duurzame internationale scheepvaart. 

 

De Raad van de IMO is het uitvoerende orgaan en werkt met tweejaarlijkse mandaten. Er zetelen veertig leden in, verdeeld in drie categorieën: 

  • Categorie A bestaat uit de tien landen met de grootste belangen binnen internationale scheepvaartdiensten. 
  • Categorie B bestaat uit de tien landen met de grootste belangen binnen internationale zeehandel. 
  • Categorie C bestaat uit twintig landen met bijzondere belangen binnen maritiem vervoer of navigatie. 

 

België stelt zich kandidaat voor herverkiezing in de Raad van de IMO in categorie C. Ons land is sinds 1951 lid van de IMO en is er trots op dat het sindsdien samen met andere landen heeft bijgedragen tot de ontwikkeling van de maritieme industrie. 

 

Duurzaam en blauw maritiem beleid  

Duurzame maritieme ontwikkeling is een uitzonderlijke hefboom om economische groei te stimuleren en een weg naar welvaart voor iedereen te verzekeren. 

 

Zeeën en oceanen spelen een belangrijke rol voor de toekomst en de verdere ontwikkeling van België. Ons land wil inzetten op een sterk ‘blauw’ maritiem beleid. Een blauw beleid is gericht op de bescherming van het leefmilieu en heeft aandacht voor elke gebruiker van de zee. 

 

Voor meer details over deze thema’s en onze visie verwijzen we graag naar de  toelichting over onze kandidatuur (PDF, 151.69 KB)

 

Vincent Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Noordzee: “Scheepvaart is van groot belang voor onze economie. Tegelijk zetten we sterk in op de bescherming van de zeeën en oceanen. Zo neemt ons land op internationaal niveau een voortrekkersrol op wanneer het gaat over emissiereductie. Onze Noordzee zelf maakt deel uit van een ECA-zone waarin we met ons sniffervliegtuig streng controleren op de uitstoot van stikstof, zwavel en nog dit jaar ook van black carbon. Onze ambitie is om de CO2-uitstoot te verminderen met 55 procent tegen 2030 en nul-uitstoot te halen tegen 2050. Daarom is het belangrijk dat we opnieuw onze plaats in de cockpit van de IMO kunnen bemachtigen. Zo kunnen we echt onze stempel drukken op de ontwikkeling van een duurzaam maritiem beleid.”