België eerste land om buitenlandse zeevarenden te vaccineren via ambulante teams aan boord van een schip

In navolging van een succesvolle Covid-19-vaccinatiecampagne van de Belgische zeevarenden die opgestart werd op 2 juni, schakelt België een niveau hoger. Op voorstel van vice-eersteminister en minister van Noordzee, de Koninklijke Belgische Redersvereniging en DG Scheepvaart hebben de Taskforce Vaccinatie en de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid beslist om vanaf 26 juli te starten met een vaccinatiecampagne voor alle zeevarenden die aankomen in een Belgische haven, ongeacht hun nationaliteit. Om deze moeilijk bereikbare doelgroep maximaal de kans te geven zich te laten vaccineren, worden ambulante vaccinatieteams opgericht die zich zullen begeven aan boord van de zeeschepen in de Belgische havens. België is daarmee het eerste land ter wereld dat de vaccinatie van zeevarenden op die manier aanpakt.

 

De scheepvaart is een essentiële transportsector in de wereldhandel, waarvan de continuïteit dient gevrijwaard te blijven. 90% van onze goederen thuis is met een zeeschip naar ons land gekomen.

In de Belgische wereldhavens leggen jaarlijks meer dan 5.500 verschillende schepen aan waarop in totaal circa 80.000 zeevarenden werkzaam zijn. Deze zeevarenden leven gedurende lange tijd op zee in gesloten groep. Gevaarlijk als er dan een corona-uitbraak is aan boord. Bovendien zijn een groot deel van deze mensen afkomstig van landen waar Covid-19-vaccinatie vandaag onvoldoende of niet beschikbaar is voor zeevarenden.

Om deze moeilijk bereikbare, vaak vergeten, doelgroep maximaal de kans te geven zich te laten vaccineren, hebben vice-eersteminister en minister van Noordzee Vincent Van Quickenborne, de Koninklijke Belgische Redersvereniging en het Directoraat-Generaal Scheepvaart van de FOD Mobiliteit en Vervoer een plan van aanpak uitgewerkt. De Taskforce Vaccinatie en de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid hebben daarop het licht op groen gezet voor de vaccinatie vanaf 26 juli van zeevarenden aan boord van schepen onder vreemde vlag. Deze campagne gaat overigens geenszins ten koste van de lopende vaccinaties voor Belgen. 

 

Het betreft hier zeelui die:

  • verblijven en werkzaam zijn aan boord van een zeeschip in een Belgische haven, of
  • in België aankomen en zich dienen te begeven aan boord van een zeeschip in een Belgische haven (aanmonstering), of,
  • het schip verlaten in een Belgische haven en zich begeven naar hun thuisland via België (afmonstering).

 

Voor deze vaccinatie worden ambulante vaccinatie teams opgericht die zich zullen begeven aan boord van de zeeschepen in de Belgische havens. De vaccinaties zullen dus voornamelijk gebeuren aan boord van schepen onder toezicht van Mediport en met bijstand van de ziekenhuizen uit de Gasthuisgroep Antwerpen. Rekening houdende met het éénmalig bezoek aan een Belgische haven en de logistieke uitdagingen is het Johnson & Johnson vaccin, als enkelvoudig vaccin, het meest aangewezen vaccin.

Met een vaccin bieden we de zeelui zekerheid om in bijzondere omstandigheden veilig te kunnen werken. Maar ook om zich veilig en zonder problemen naar buitenlandse havens te kunnen verplaatsen.

Samen met Duitsland en de Verenigde Staten is België het enige land dat buitenlandse zeevarenden vaccineert. Ons land is daarenboven uniek in de wereld in de aanpak met ambulante teams die aan boord gaan voor de vaccinatie.

België zet internationaal binnen de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) zijn schouders onder een sterk beleid voor de maritieme sector. Met deze beslissing levert ons land een bijdrage tot de wereldwijde strijd tegen het coronavirus en de verdere verspreiding ervan. België pleit ervoor dat andere landen ook prioriteit zouden geven aan zeevarenden om hun veilig grensoverschrijdend verkeer te vergemakkelijken.

 

 

Vincent Van Quickenborne, Vice-eersteminister en minister van Noordzee: “De strijd tegen Covid-19 beperkt zich niet enkel tot België, maar vergt een wereldwijde aanpak. Scheepvaart staat symbool voor de wereldwijde handel en stelt meer dan 1,5 miljoen zeevarenden, van uiteenlopende nationaliteiten te werk. Voor een groot aantal van die zeelui is er geen vaccinatie beschikbaar in eigen land waardoor ze blootgesteld blijven aan het virus. Tegemoetkomende aan een wereldwijde nood neemt België als land, met ‘s werelds grootste havens, het voortouw om vaccinatie toegankelijk te maken voor alle zeevarenden die aankomen met een schip in België. We roepen ook andere landen op prioritair in te zetten op de vaccinatie van deze essentiële doelgroep. Alleen dan kan de continuïteit van de wereldhandel worden gegarandeerd.”

 

Dr. Rob Verbist, haven -en huisarts van Mediport, voert de vaccinaties in Antwerpen uit samen met zijn team: “Alle zeevarenden, ongeacht de nationaliteit, wanneer zij met een schip aankomen in een Belgische haven komen in aanmerking voor een vaccinatie met het éénmalige vaccin van Johnson & Johnson. De drempel voor de zeevarenden wordt bijkomend verlaagd door de vaccins ambulant aan boord van de schepen toe te dienen.” 

 

Wilfried Lemmens, Gedelegeerd Bestuurder van de Koninklijke Belgische Redersvereniging (KBRV): “Nadat de eerste fase van de vaccinatiecampagne voor Belgische zeevarenden zijn vruchten had afgeworpen, beginnen we nu de tweede fase van de campagne voor alle zeevarenden uit te voeren. We mogen niet blind zijn voor het feit dat vele zeevarenden van alle nationaliteiten geen of nauwelijks toegang krijgen tot vaccinatie in hun eigen land. Het is dan ook een menselijke verantwoordelijkheid van elk land om alles in het werk te stellen deze doelgroep de nodige bescherming te beiden tegen het virus. Dit is belangrijke dankbetuiging naar de zeevarenden om de continuïteit van de essentiële wereldhandel te vrijwaren.”

 

Marc Beerlandt, Managing Director MSC Belgium: “MSC wil de Belgische regering, de Koninklijke Belgische Redersvereniging en de Antwerpse maritieme gemeenschap bedanken voor hun kritische steun aan de internationale zeeliedengemeenschap. Gebrek aan toegang tot COVID-19 vaccinaties zet wereldwijde toeleveringsketens onder toenemende druk. Nu de wereldwijde mobiliteit van scheepsbemanning al sterk beperkt is en honderdduizenden zeevarenden die de wereld in beweging hebben gehouden te midden van Covid-19-lockdowns nog vastzitten op zee, riskeert een gebrek aan toegang tot vaccins een ernstige verstoring van de wereldhandel. Het is heuglijk dat dit initiatief hier, in de Belgische havens, wordt genomen. Het is van cruciaal belang voor de wereldhandel en toeleveringsketens dat regeringen alle zeevarenden erkennen als sleutelfiguren en hen prioriteit geven voor vaccinaties. Dit initiatief toont perfect het belang aan dat de Belgische regering hecht aan de Vlaamse haveneconomie.”

 

Hilde Bruggeman, Directeur NAVES/Antwerpse Scheepvaartvereniging VZW (ASV): “Dit initiatief wordt enorm geapprecieerd door de buitenlandse reders en komt als geroepen. Reders zijn al langer op zoek naar mogelijkheden om hun bemanningen te laten vaccineren op een vlotte en veilige manier en dat is wat wij hen nu kunnen bieden. De vruchten hiervan gaan we op termijn zeker plukken: niet alleen gaat het veiliger worden voor iedereen die beroepshalve aan boord moet gaan, daarnaast lopen we minder risico op problemen met besmette bemanningen bij de aanloop van onze havens. Dit is absoluut een win-win situatie zowel voor de reders als voor onze havens en iedereen die daarbij betrokken is.”