Wereldfietsdag | Het stalen ros wordt steeds meer gebruikt in België

Ter gelegenheid van de derde wereldfietsdag op woensdag 3 juni maakt de FOD Mobiliteit en Vervoer de balans op van het gebruik van het stalen ros en zijn elektrische variant in ons land.

 

Verschillende enquêtes van de FOD Mobiliteit en Vervoer hebben aangetoond dat het fietsgebruik in België al 20 jaar gestaag toeneemt, zowel wat vrije tijd als wat woon-werkverkeer betreft. De MONITOR-enquête laat immers een nationale toename van het fietsgebruik zien (12% van de verplaatsingen en 5% van de afgelegde afstand in 2017, tegenover respectievelijk 8% en 4% in 1999). In de laatste editie van de federale diagnostiek van het woon-werkverkeer  (2017-2018) wordt een gelijkaardige vaststelling gedaan: 11% van deze verplaatsingen gebeurde per fiets, 1,6% in Wallonië, 4,4% in Brussel en 17% in Vlaanderen.

 

Voor- en nadelen die fietsers vaak aanhalen

 

In een enquête die de FOD Mobiliteit eind 2019 bij een representatief panel van 1000 Belgen van 18 jaar en ouder heeft gehouden, kwamen verschillende elementen naar voren die mensen motiveren om te fietsen. Onder de antwoorden kunnen we met name de volgende factoren in de verf zetten (met meer dan 40% positieve antwoorden):

  • Lichaamsbeweging
  • Bescherming van de planeet
  • Flexibiliteit (de mogelijkheid om een omweg te maken, een stop te maken, enz.)
  • En niet te vergeten... fietsplezier!

 

Helaas is voor fietsers niet alles rooskleurig. Zo lijdt het fietsgebruik aan verschillende kwalen (met meer dan 30% negatieve antwoorden):

  • Wegeninfrastructuur
  • Factoren van tijd en afstand om een bestemming te bereiken
  • Gebrek aan comfort (ongunstige weersomstandigheden, het vervoeren van zware of omvangrijke voorwerpen, fysieke inspanning, enz.)
  • Onveiligheidsgevoel op de weg
  • Angst voor diefstal

In het algemeen ervaren vrouwen deze nadelen meer dan mannen.

 

De verbetering van de wegeninfrastructuur staat dan ook bovenaan de lijst van voorstellen die ervoor zouden kunnen zorgen dat de fiets (meer) wordt gebruikt.

 

De elektrificatietrend zet zich voort

 

16% van de volwassenen in België gebruikt een elektrische fiets (terwijl 41% een fiets zonder ondersteuning gebruikt). Mannen en vrouwen gebruiken even vaak elektrische fietsen, terwijl het vooral mannen zijn die traditionele fietsen gebruiken. Hoewel het gebruikspercentage van traditionele fietsen afneemt met de leeftijd, wordt voor elektrische fietsen de omgekeerde trend waargenomen.

 

De elektrificatietrend, die nu al te zien is in de verkoop, zal zich voortzetten. Meer dan 20% van de respondenten is van plan een elektrische fiets (25 km/u of 45 km/u) te kopen, terwijl dit voor fietsen zonder elektrische ondersteuning slechts om 8% gaat.

 

Door de opkomst van elektrische fietsen kunnen fietsers meer kilometers afleggen. Uit een andere enquête van de FOD blijkt dat de afstand van een groot deel (62%) van de woon-werkverplaatsingen met een fiets zonder elektrische ondersteuning tussen de 2 en 10 kilometer ligt. Elektrische fietsen die beperkt zijn tot 25 km/u worden voornamelijk gebruikt om afstanden tussen de 5 en 20 kilometer af te leggen. Tot slot maken speedpedelecs het mogelijk om nog langere afstanden af te leggen, vaak meer dan 20 kilometer.