Week van de Mobiliteit - Scheepvaartinspecteurs controleren zwaveluitstoot van zeeschepen in Belgische wateren

De laatste jaren levert de scheepvaart inspanning om de uitstoot te verminderen. Zo werd begin 2020 het maximaal toegestane zwavelgehalte van scheepsbrandstof teruggebracht van 3,5 naar 0,5 procent. De Belgische Noordzee is bovendien een SECA zone (SulphurEmission Control Area), waar de norm nog strenger is met 0,1 procent.  

 

Foto: IRSNB/UGMM.

 

900 controles per jaar 

 

Jaarlijks voeren de scheepvaartinspecteurs van de FOD Mobiliteit en Vervoer bij 900 zeeschepen in Belgische havens zwavelinspecties uit.  

 

Hiervoor werken ze samen met de collega’s van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen die met een vliegtuigje uitgerust met een sniffer-sensor de zwaveluitstoot van schepen meten boven de Noordzee. Wanneer zij een te hoge concentratie meten, verwittigen zij de scheepvaartinspecteurs van de FOD Mobiliteit en Vervoer. Zodra het schip aanmeert in een Belgische haven, stappen de inspecteurs aan boord. 

 

Aan boord van het sniffer-vliegtuigje 

 

Dit filmpje van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen legt uit hoe alles in zijn werk gaat.