Week van de Mobiliteit - De Suzan Danielbrug gewijd aan de zachte mobiliteit!

Beliris bouwt momenteel een brug over het kanaal van Brussel in het verlengde van de Simon Bolivarlaan en de Picardstraat. Ze zal dus de Noordwijk met de Tour & Taxis-wijk verbinden.  

 

Dit is een primeur voor het Brussels Gewest: de brug zal volledig gewijd zijn aan de zachte mobiliteit, met één rijstrook voor het openbaar vervoer en één bestemd voor voetgangers en fietsers. Dit project, dat van essentieel belang is voor de ontwikkeling van de kanaalzone in Brussel, biedt de actieve weggebruikers en het openbaar vervoer een korter en rechtstreekser traject tussen de structurele assen. Het project creëert verbindingen tussen wijken en stimuleert de duurzame mobiliteit in de stad. 

 

Foto: Beliris 

  

 

Een 200 m lange brug 

 

De brug, van het type Bow String, verbindt niet enkel de twee oevers van het kanaal. Ze verbindt immers ook de Willebroekkaai, via een woningbouwproject, met de Akenkaai over een lengte van 80 m. Vervolgens gaat ze over de Akenkaai met een 30 m lange betonnen overspanning, over het kanaal met een 60 m lange staal-betonconstructie en ten slotte over de Materialenkaai met een 30 m lange betonnen overspanning. 

 

Er worden twee verkeerszones ingericht: een 7 m brede geasfalteerde rijbaan voor het openbaar vervoer en een 6 m brede fiets- en voetgangerszone met een houten bekleding. Voor meer veiligheid worden deze 2 banen gescheiden. De helling van de brug is over de gehele lengte beperkt tot minder dan 4% voor het comfort van personen met beperkte mobiliteit en van fietsers. De hoogte van de brug zal 7 m boven het water liggen, om in de toekomst de doorvaart van aken met drie lagen containers mogelijk te maken, en 4 m boven de kades, om de doorgang van vrachtwagens en in het bijzonder van de DBDMH (Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp) te garanderen.  

 

De ontwerpers van het studiebureau Greisch voorzagen ook zowel functionele als architecturale verlichting. Zo is er verlichting op de relingen, bogen, hangkabels en pijlers. Ook de roosters in het wegdek laten het daglicht door naar de kades onder de brug.  

 

Meer informatie in de brochure 

 

Een groots project  

Het afgelopen jaar werden de metalen onderdelen gecreëerd door atelier Aelterman in Gent, dat gespecialiseerd is in metaalconstructie. Het betreft de pijlers die het centrale brugdek dragen en de twee bogen die een dergelijke grote overspanning van het betonnen wegdek mogelijk maken. Ondertussen bouwde aannemer Jan De Nul op de Akenkaai en de Materialenkaai de diepe fundamenten en sokkels voor de pijlers. Aannemer Van Laere bouwde de toegangshelling tussen de Akenkaai en de Willebroekkaai.  

 

Vorige maand werden de metalen onderdelen, die per boot van het atelier naar Brussel werden vervoerd, op de Materialenkaai uitgeladen en konden ze worden gemonteerd op het betonnen brugdeel dat reeds door Jan De Nul werd gebouwd. Volgende fase eind 2020: de plaatsing van de brug over het kanaal, die dan op de pijlers wordt verankerd.  

 

De werken met een prijskaartje van 9,4 miljoen euro, studies inbegrepen, zouden in de zomer van 2021 moeten worden afgerond. 

 

Bekijk de video  

 

Fotos: Beliris 

 

Een naam, een verhaal  

De naam van de brug, Suzan Daniel, werd door de Brusselaars gekozen tijdens een participatief proces op de sociale netwerken, onder leiding van de Stad Brussel en Beliris. Suzan Daniel was een boegbeeld van de LGBT-beweging in Brussel en stond aan de wieg van de eerste homo/lesbische groepering in België die in 1953 werd opgericht. Ze stierf in 2007 op 89-jarige leeftijd. Ze is ook de eerste vrouwelijke Belgische filmcritica. Dit eerbetoon benadrukt de verbindingen die tussen de verschillende wijken moeten worden gecreëerd en die door deze brug symbolisch worden weergegeven. 

 

Aanmoediging van de duurzame mobiliteit  

Deze zomer is Beliris ook met de bouw van twee andere fiets- en voetgangersbruggen over het kanaal van Brussel begonnen. De ene bevindt zich vlak bij het metrostation Graaf van Vlaanderen, de andere aan de Ninoofsepoort tegenover het Belle-Vue-gebouw. Ze verbinden de stad Brussel met Sint-Jans-Molenbeek en zorgen voor veiligere en snellere verbindingen voor fietsers en voetgangers.