Week van de Mobiliteit – De FOD Mobiliteit en Vervoer zet zich in voor duurzame ontwikkeling

De FOD Mobiliteit en Vervoer moet het goede voorbeeld geven op het vlak van mobiliteit in ons land. Hij bevordert dan ook schonere vervoermiddelen, vermindert zijn uitstoot, verbetert het gebruik van zijn middelen en energieprestaties en neemt deel aan grootschalige projecten voor een zachtere mobiliteit. Als erkenning voor zijn geleverde inspanningen en ambitieuze doelstellingen ontving de FOD Mobiliteit in 2007 het Europese EMAS-label (Eco-Management and Audit Scheme). 

 

De gemiddelde ecoscore van het wagenpark stijgt van 56 naar 72  

 

De FOD streeft ernaar om zoveel mogelijk milieuvriendelijke vervoermiddelen te gebruiken. 

 

Naast het gebruik van het openbaar vervoer, dat sterk wordt aangemoedigd voor dienstverplaatsingen, bevordert de FOD zowel zachte mobiliteit als micromobiliteit. Er worden al zeven fietsen en vijf elektrische steps ter beschikking gesteld van het personeel. Over enkele weken komen daar nog twee elektrische fietsen bij. Ook wordt er een elektrische scooter ter beschikking gesteld van de chauffeurs van de dienst Logistiek om dossiers en post in het Brusselse Gewest te vervoeren. 

Foto's: FOD Mobiliteit en Vervoer 

 

Voor bepaalde functies blijven voertuigen echter vaak het enige gepaste vervoermiddel. Dit is met name het geval voor de talrijke inspecties die de medewerkers van de FOD in het hele land uitvoeren.  

De FOD investeert al verschillende jaren in de vergroening van zijn wagenpark, met name door voertuigen met hoge ecoscores aan te kopen. Met andere woorden: voertuigen met de laagst mogelijke milieu-impact. De gemiddelde ecoscore van het wagenpark steeg van 56 in 2013 naar 72 op dit moment. 

 
Het wagenpark bestaat nu uit 39 alternatieve voertuigen, namelijk 30 hybridevoertuigen en 9 op CNG (aardgas), 75 benzinevoertuigen en 40 Euro 5-diesels. 

Sinds de invoering van de lage-emissiezones in België werden al 41 Euro 4-dieselvoertuigen door milieuvriendelijkere voertuigen vervangen. 

In 2020 blijft de FOD zijn wagenpark vernieuwen. Aangezien de doelstelling op middellange termijn erin bestaat de resterende 40 Euro 5-dieselvoertuigen door schonere voertuigen te vervangen, worden er 21 daarvan binnenkort vernieuwd. 

 

De langste afstand die een medewerker met de fiets aflegde (heen en terug) bedraagt 102 km  

 

Uit een recente studie van de FOD Mobiliteit over de micromobiliteit in België blijkt dat alle soorten fietsen, met of zonder trapondersteuning, steeds populairder worden voor het woon-werkverkeer. 

 

Deze trend wordt bevestigd door de personeelsleden van de FOD. Uit de evolutie van de cijfers in de afgelopen jaren blijkt dat het stalen ros steeds aantrekkelijker wordt. Van 2015 tot 2019 is het totaal aantal afgelegde kilometers per jaar gestegen van 176.361 km/jaar naar 186.779 km/jaar, goed voor een totale stijging van 10.418 km (+5,91%) of een jaarlijkse stijging van 2.083,60 km. 

 

De FOD heeft niet op deze groei gewacht om een kilometervergoeding te voorzien voor het gebruik van de fiets voor woon-werkverkeer, aangezien deze sinds 2001 wordt toegekend! Het bedrag ervan is vrijgesteld van belasting tot 0,24 euro per afgelegde km. 

 

De gemiddelde dagelijks afgelegde afstand bedraagt 11 km (heen en terug), maar in 2019 legde een medewerker 102 km af (heen en terug), goed voor een record binnen de FOD! De 5 meest sportieve medewerkers leggen gemiddeld 31.500 km per jaar af. 

 

Meer dan 60% structurele telewerkers 

 

Op deze Nationale Telewerkdag moet dit absoluut worden vermeld! 

 

Telewerk is een functionele mogelijkheid die de personeelsleden van de FOD Mobiliteit toelaat om op regelmatige basis van thuis uit te werken. Het gebeurt volledig op vrijwillige basis, zowel wat de betrokken medewerker als diens diensthoofd betreft; het is geen recht, noch een verplichting. De mogelijkheid tot telewerk werd in 2008 ingevoerd en is sindsdien een doorslaand succes. Tussen 2015 en 2020 verdubbelde het aantal structurele telewerkers van 32% naar meer dan 60%. 

 

Door de invoering van technologische hulpmiddelen en het werken in de cloud, kan er volgens het principe “any time, anywhere, any device” worden gewerkt. Dit betekent dat het individu overal, op elk moment en vanop elk toestel kan inloggen. Door het concept van werkplekonafhankelijk werken, kan er namelijk op reguliere of incidentele basis van thuis uit of in een satellietkantoor worden gewerkt. Dankzij de cloud zijn alle bestanden en software online toegankelijk, op elk moment van de dag en op elk toestel (computer, tablet, smartphone). De meeste documenten zijn gedigitaliseerd, wat een belangrijke stap is in de richting van paperless werken. Het aantal bestanden opgeslagen op SharePoint is tussen 2018 en 2020 verviervoudigd, van respectievelijk 2,15 TB tot 8,10 TB. Dankzij de verschillende toepassingen van het Office 365-pakket kan er informatie worden uitgewisseld en eenvoudig met interne en externe collega’s worden samengewerkt. Tijdens de quarantaine vonden dagelijks bijna 300 virtuele vergaderingen plaats in Teams.