Vernieuwde versie van online pre arrival formulier voor betere havenbeveiliging beschikbaar

Via het pre arrival formulier geven de scheepsagenten de trajecten door die de schepen die onze Belgische havens binnenkomen, hebben afgelegd. Deze informatie is belangrijk voor de beveiliging van schepen en havenfaciliteiten.


De douane controleert de accuraatheid van deze informatie. Indien nodig wordt de info gekoppeld met deze van de andere partners om zo een volledig mogelijk beeld te krijgen van het schip en het mogelijke risico. Deze procedure maakt deel uit van de International Ship and Port Facility Security code.
Dit proces werd enkele jaren geleden gedigitaliseerd en recent verder uitgebreid. De belangrijkste vernieuwing is de automatische feedback aan de scheepagent bij foutieve of onvolledige informatie. Nu kan de scheepsagent de aangeleverde informatie controleren en aanvullen of corrigeren. Hierdoor verbetert de kwaliteit van de informatie en kunnen mogelijke risico’s beter ingeschat worden.