Uitbreiding van de veiligheidszones rond energieparken

Vandaag wordt een nieuw KB over veiligheidsafstanden rond energieparken gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De veiligheidsafstand voor energieparken wordt namelijk uitgebreid naar radartorens, masten en alle andere vaste constructies op zee. Dat betekent dat naast de veiligheidsafstand van 500 meter rond windmolens, er nu ook een veiligheidsafstand van 75 meter geldt rond radartorens, masten en meetpalen. Dit kan in de toekomst eventueel nog uitgebreid worden door de Minister van Noordzee.

 

Deze folder van het BOP (Belgian Offshore Platform) bevat meer informatie over de nieuwe maatregels en geeft je een paar nuttige veiligheidstips mee.