Oproep: Test onze toekomstige website en win een cadeaubon van 25 €.

We zijn bezig met het voorbereiden van een nieuwe website. De basis van het project is een participatieve aanpak waarbij zowel medewerkers als externe partners betrokken worden. Het doel is dan ook om een website te bouwen waar onze klanten op een eenvoudige en toegankelijke manier de juiste informatie kunnen vinden.   

 

Naar een gebruikersgerichte website

We hebben al verschillende overlegmomenten georganiseerd, bijvoorbeeld met een tevredenheidsenquête op de huidige site, interviews met verschillende gebruikers, een discussieworkshop. Deze kwalitatieve informatie is aangevuld met een kwantitatieve component, namelijk de analyse van de statistische gegevens over de bezoeken aan de huidige site.

 

Online testen en wedstrijd 

Vandaag zetten we de volgende stap: we moeten nagaan of de door ons voorbereide navigatiestructuur efficiënt en intuïtief genoeg is om onze gebruikers de weg te laten vinden naar de informatie die ze zoeken. Daarom lanceren we een online test van 17/02 tot 02/03/2020. U kan een FNAC Vanden Borre-cadeaubon ter waarde van € 25 winnen.  

 

Wilt u deelnemen? Het duurt ongeveer 10-15 minuten. U wordt gevraagd bepaalde informatie op te zoeken zoals u dat zou doen op de website van de FOD Mobiliteit en Vervoer door een lijst met rubrieken/onderwerpen te doorlopen.

 

Meer info over het volledige reglement