Nieuwe maatregelen zorgen voor een veiligere visserij

Om het aantal ongevallen in de visserij te verminderen, zijn er maatregelen getroffen die een veiligere werkomgeving creëren aan boord van visserijvaartuigen. Deze maatregelen stellen nieuwe vereisten aan het vaartuig én aan de bemanning. Dankzij Europese subsidies zullen de Belgische vissers hun vloot kunnen moderniseren.

  

Deze nieuwe maatregelen zullen vanaf 1 oktober 2020 van kracht zijn.   

  

Investeren in veiligere vaartuigen  

De wetgeving bevat een aantal maatregelen die de veiligheid van de vissersboot moet verhogen.

 

Volgende zaken worden verplicht voor Belgische visservaartuig:  

  • om de 10 jaar een hellingsproef afleggen waarmee de stabiliteit wordt gecontroleerd; 

  • automatische, opblaasbare reddingsvlotten aan iedere zijde van het vaartuig; 

  • een brugwachtalarmsysteem;  

  • het automatisch identificatiesysteem (AIS);  

  • één of meer satellietnoodradiobaken met plaatsbepaling. 

  

Een goed opgeleide bemanning aan boord  

De werkomstandigheden aan boord van een vissersvaartuig kunnen hard zijn. Daarom is het noodzakelijk dat de bemanning goed is opgeleid om met de verschillende noodsituatie om te kunnen gaan.  

  

De nieuwe wetgeving voorziet ook op dit vlak enkele vernieuwingen:  

  • elke bemanningslid moet de basisopleiding veiligheid om de 5 jaar herhalen; 

  • het gebruik van simulatoren wordt aangemoedigd in de opleiding van zeevarenden; 

  • er wordt een vaarbevoegdheidsbewijs ingevoerd voor matrozen; 

  • de minimumeisen voor de periodieke scholing voor zeevisserij worden verstrengd; 

  • drugs- en alcoholcontroles mogelijk aan boord van vissersvaartuigen. 

  

EU subsidies maken investeringen haalbaar   

Voor deze veiligheidsmaatregelen zijn er op Europees niveau subsidies uitgetrokken. Deze vergemakkelijken de investeringen van de Belgische vissers. Op termijn wordt de Belgische vissersvloot dus veiliger en moderner.