Jaarverslag 2019

Het jaarverslag 2019 van de FOD Mobiliteit en Vervoer staat online op http://rapport.mobilit.belgium.be.

 

Het jaarverslag bouwt verder op de blogsite van vorig jaar. U vindt er dus niet alleen de realisaties van 2019, maar als u even verder grasduint ook deze van 2018.  Ongetwijfeld zal u bij het lezen iets nieuws ontdekken over onze FOD, onze diensten, projecten of medewerkers.

 

Emmanuelle Vandamme, voorzitster: “Als federale overheidsdienst staan we in voor de voorbereiding en de handhaving van het  mobiliteitsbeleid in België. Bijzondere aandacht gaat hierbij uit naar veiligheid en beveiliging. Binnen de context van dit beleid streven we ook naar duurzaamheid en eerlijke concurrentie. U zal ontdekken in het jaarverslag dat we dit realiseren door steevast te investeren in partnerschappen met andere overheidsdiensten en vertegenwoordigers van de transportsector.

 

Daarnaast vind ik het ook belangrijk om innovatie en klantgerichtheid te stimuleren. We investeren in nieuwe technologieën om onze eigen werking efficiënter te maken én om onze klanten een dienstverlening te bieden zoals van een moderne overheidsdienst wordt verwacht. Het doet mij dan ook plezier dat ik in dit jaarverslag een aantal projecten kan voorstellen die deze uitdagingen concreet maken.

 

Dit eerste jaar als voorzitster bij de FOD Mobiliteit en Vervoer bevestigde het beeld dat ik had van een overheidsdienst met een uitgebreid en gevarieerd pallet aan bevoegdheden en opdrachten. De transportwereld is een boeiende en voortdurend evoluerende sector waar ik me graag voor inzet. Ik hoop dat u hetzelfde ervaart wanneer u dit jaarverslag doorneemt.”

 

Veel leesplezier!