Drones: opschorting van theoretische examens vanaf 1 mei

Op 1 juli 2020 wordt een nieuwe Europese verordening inzake onbemande luchtvaartuigen1 van kracht.

 

Aangezien de opleidingsvoorwaarden zeer verschillend zijn, zal het Directoraat-Generaal Luchtvaart (DGLV) na 1 mei 2020 geen theoretische examens meer organiseren op basis van onze nationale regelgeving². 

-> Hier vindt u de data van de theorie-examens

 

Om dezelfde redenen zal het DGLV na 1 juni 2020 geen praktijkexaminatoren meer aanstellen.

 

Dit moet de laatste kandidaten van deze examens voldoende tijd geven om hun praktijkexamen te halen en hun vergunning aan te vragen vóór 20 juni 2020, waarna DGLV geen aanvragen voor attesten of voor bewijzen van bevoegdheid meer zal accepteren.

 

De cel drones van het DGLV blijft beschikbaar voor alle vragen over de organisatie van deze examens.

 

Een nieuwe mededeling over de voorwaarden en modaliteiten voor de omzetting van Belgische attesten/licenties in Europese certificaten zou binnenkort moeten volgen.

 

Bedankt voor uw begrip en veel succes!

 

 

1 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2019/947 VAN DE COMMISSIE van 24 mei 2019 inzake de regels en procedures voor de exploitatie van onbemande luchtvaartuigen

Koninklijk besluit van 10 APRIL 2016 met betrekking tot het gebruik van op afstand bestuurde luchtvaartuigen in het Belgisch luchtruim