Drones - Implementatie van de Europese regelgeving in België: update

Opgelet: dit nieuws is een vereenvoudigde toelichting, gebaseerd op de gepubliceerde Europese verordening 2019/947 en een ontwerp van koninklijk besluit dat nog aan verandering onderhevig is. Raadpleeg steeds de officiële versie van de regelgeving (van zodra beschikbaar).

 

Zoals eerder aangekondigd, valt het vliegen met drones vanaf 1 juli 2020 onder de Europese regelgeving. EASA heeft recent de ‘Easy Access Rules’voor drones gepubliceerd. Dit document groepeert de volledige set van voorschriften en procedures uit de Verordening 2019/947(+AMC/GM) voor de exploitatie van drones en Verordening 2019/945 voor technische eisen van UAS.

 

Hoewel de regels dus nagenoeg uitsluitend Europees bepaald zijn, kunnen een beperkt aantal zaken op Belgisch vlak geregeld worden. Dat gaat dan over onze praktische implementatie van de Verordening 2019/947, maar ook over een aantal keuzes die we moeten maken.  Daartoe werd een ontwerp-K.B. opgesteld waarvan het Directoraat-generaal Luchtvaart (DGLV) alvast enkele voorstellen wil meedelen:

 

 1. Algemene bepalingen (voor alle categorieën drone-exploitaties):
  • Het DGLV zal tegen 1 juli 2020 een online registratiesysteem voor exploitanten ter beschikking stellen;
  • Het DGLV bereidt momenteel specifieke geografische zones voor drones voor; na publicatie kunnen beperkingen en extra voorwaarden opgelegd worden om met een drone toegang tot deze zones te krijgen.
 2. Bepalingen voor de ‘Open’ categorie
  • De minimale leeftijd voor dronepiloten wordt bepaald op 14 jaar, behalve voor de subcategorie A2 (minimum 16 jaar);
  • Het DGLV zal een online theoretische opleiding en test ter beschikking stellen voor dronepiloten in de subcategorieën A1 en A3;
  • Het DGLV zal een bijkomende theoretische test organiseren voor dronepiloten in de subcategorie A2;
  • Een gepaste verzekering zal verplicht zijn (burgerlijke aansprakelijkheid tot 20kg, EU-conforme verzekering daarboven)
 3. Bepalingen voor de ‘Specific’ categorie
  • De minimale leeftijd voor dronepiloten blijft 16 jaar.
  • Er zal bij de beoordeling van de vereiste competentie rekening gehouden worden met de opgebouwde ervaring van Belgische piloten (met een attest klasse 2 of een bewijs van bevoegdheid klasse 1) in het kader van de vereiste operationele risicobeoordeling.
 4. Overgangsmaatregelen (van Belgische regels naar Europese context):
  • Dronepiloten met een attest klasse 2 zullen via een online brugcursus en -test (enkel over de nieuwe Verordening 2019/947) een bewijs van voltooiing van de online opleiding kunnen krijgen om in de subcategorieën A1en A3 te vliegen;
  • Dronepiloten met een bewijs van bevoegdheid klasse 1 zullen via dezelfde brugcursus en -test een bewijs van voltooiing van de online opleiding kunnen krijgen om in de subcategorieën A1 en A3 te vliegen en een vaardigheidscertificaat van piloot op afstand om in de subcategorie A2 te vliegen;
  • Verklaringen van klasse 1B en toelatingen van klasse 1A worden niet omgezet in Europese documenten (bij gebrek aan equivalentie);
  • Deze verklaringen 1B en toelatingen 1A behouden, net als eventuele afwijkingen verleend aan klasse 1A exploitanten, wel hun geldigheid in België tot hun vervaldatum en maximaaltot 30 juni 2021;

 

Exploitanten kunnen tot 30 april 2020 bij het DGLV een aanvraag indienen om een geldige toelating 1A met vervaldatum tot 30 oktober 2020 te verlengen.

 

FAQ

Jullie stellen zich ongetwijfeld vragen over de impact hiervan. Om alvast enkele antwoorden te geven, heeft het Directoraat-generaal Luchtvaart (DGLV) op zijn website een FAQ ter beschikking gesteld (deze FAQ wordt regelmatig bijgewerkt).